Taloushallinnon rooli on muutoksessa; uusien vaatimusten myötä tehtävät laajenevat raportoinnista ja tilikauden sulkemisesta kasvumahdollisuuksien tunnistamisen tukemiseen.

Read full article

Automaatio ja pilvipalvelut

Manuaalisia prosesseja automatisoitaessa tiedon keräämiseen ja koostamiseen, sekä laskujen käsittelyyn käytetään vähemmän aikaa. Lisäksi pilvipalvelut mahdollistavat työntekijöiden pääsyn tarvittaviin tietoihin myös toimiston ulkopuolella. Kaikilla on pääsy samoihin, käyttäjäprofiilin mukaisiin tietoihin sijainnista huolimatta, yritysten rakentaessa koko organisaation yhteistä tietokantaa. Talousosasto käyttää entistä vähemmän aikaa liiketoiminnan raporttien laatimiseen.

Taloushallinnon on toimitettava tietoa reaaliajassa

Tämän seurauksena ovat vaatimukset taloushallinnon osastoa kohtaan muuttuneet. Monien yritysten johto odottaa taloushallinnon toimittavan tietoa liiketoiminnan tilasta reaaliajassa. Tähän saattaa sisältää myös tieto investointimahdollisuuksista yrityksen sisällä, kaavoista ja trendeistä, sekä erilaisten liiketoiminnan skenaarioiden vaikutuksesta yrityksen tulokseen.

Ennakoi reagoinnin sijaan

Nopeampi pääsy dataan sekä automatisoidut hallintaprosessit mahdollistavat läheisemmän ja tehokkaamman yhteistyön taloushallinnon ja muun liiketoiminnan välillä. Talousosaston henkilöstö voi käyttää enemmän aikaa liiketoiminnan päätöksien  parempaan tukemiseen tuleviin ennusteisiin perustuen. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia – mutta myös uusia vaatimuksia. Taloushallinnon on aika nousta seuraavalle tasolle ja kehittyä strategisemmaksi liiketoiminnan kumppaniksi. On ennakoitava reagoimisen sijaan – muuten riskinä voi olla taloushallinnon toimintojen supistaminen tai ulkoistaminen.

Share this article

More exciting reading