Forresterin toteuttaman tutkimuksen mukaan 89 % yrityksistä suunnittelee ottavansa tekoälyn käyttöön toimitusketjussa ja hankintaprosesseissa seuraavan kahden vuoden aikana. Tekoälyn vaikutukset toimialaan tulevat olemaan monelta kannalta mittavia.

Kiinnostus tekoälyä kohtaan johtuu sen potentiaalista vähentää monimutkaisten ja työläiden prosessien, kuten ostotilausten täsmäyttämisen, sopimushintojen tarkastamisen, tai hankintojen hyväksymisen käsittelyyn käytettyä aikaa ja resursseja huomattavasti. Näiden prosessien lisäksi tekoälyn odotetaan tukevan hankintahenkilöstöä strategisten ja harkittujen päätösten teossa.

Lue koko postaus

Yritykset suunnittelevat investointeja tekoälyyn

Raportin mukaan 46 % yrityksistä aikoo investoida tekoälyyn seuraavan vuoden aikana parantaakseen hankinnan prosesseja, 9 % suunnittelee laajaa investointia seuraavan kahden vuoden aikana, ja 25 % suunnittelee pienempiä investointeja tekoälyyn testatakseen ensin investointien kannattavuutta.

Vaikka näiden investointien odotetaan tuovan kasvua sekä tekoälyratkaisujen toimittajille että heidän asiakkailleen, on joillakin yrityksillä vielä epäilyksiä tekoälyn tuoman hyödyn suhteen.

40 % tutkimukseen vastanneista yrityksistä sanoo työläiden tehtävien, kuten laskujen täsmäytyksen, olevan suuri este, joka vie resursseja ja vähentää strategiseen päätöksentekoon käytettävää aikaa. Tekoäly voi tuoda huomattavia parannuksia näihin toimintoihin, mutta silti 59 % yrityksistä epäilee datahaasteiden vähentävän tekoälyn tuomaa hyötyä.

Ydinalueet joihin tekoälyn vaikutukset tuovat lisäarvoa

Epäilyksistä huolimatta moni vastaaja tunnistaa tekoälyteknologian suuren potentiaalin. Vastaajat esittivät kaksi ydinaluetta joissa he uskovat automaatiolla olevan eniten potentiaalia: 51 % ottaisi mielellään käyttöönsä laskujenkäsittelyautomaation, ja 35 % näkee potentiaalia automatisoidussa hankintojen hyväksyntäprosessissa.

Tekoälyn odotetaan tuovan lisäarvoa kolmelle eri osa-alueelle: tarjoamaan parempaa ja halvempaa dataa tukemaan päätöksentekoa, tuottamaan uusia näkökulmia datan analysoinnista, sekä automatisoimaan työläitä ja / tai yksitoikkoisia operatiivisia tehtäviä.

Tehtävät automatisoimalla taloushallinto vapautuu keskittymään arvokkaampiin tehtäviin, kuten päätöksentekoon, strategian kehittämiseen, kumppanuussuhteiden vaalimiseen, sekä johtamiseen.

Ennen kuin tekoälystä päästään hyötymään datan analysoinnissa ja päätöksenteossa, on teknologian luultavasti vielä kehityttävä kypsempään vaiheeseen. Olemme kuitenkin jo päässeet näkemään ensimmäisiä esimerkkejä tekoälyn hyödyntämisestä ostoreskontran automatisoinnissa: uusimmat ostolaskujen käsittelyjärjestelmät suoriutuvat jo useista tehtävistä ilman manuaalista puuttumista prosessiin.

Jos yritys pystyy käsittelemään suurimman osan laskuistaan automaattisesti, voidaan laskujen manuaalista käsittelyä vähentää merkittävästi. Tekoälyä hyödyntämällä voidaan siis mahdollistaa ennätyksellinen tuottavuuden ja tehokkuuden taso.

Lue tekoälyn mahdollisuuksista oppaastamme!

Lue lisää