Toimitusketjun läpinäkyvyys hankinnasta maksuun -prosessissa auttaa arvioimaan toimittajien suoritusta, vähentämään riskiä toimittajaverkostossa ja pysymään kontrollissa epäsuorista kuluista. Tästä huolimatta monissa yrityksissä toimitusketju ei ole läpinäkyvä, ja tietoa kerätään useista eri järjestelmistä.

Tämä vaikeuttaa organisaation suorituksen mittaamista hankinnasta maksuun -prosessissa. Mikäli hankintasääntöjen ja kulujen kontrolloinnin vaikutusta ei pystytä mittaamaan, on niiden vaikutus todennäköisesti minimaalinen. Organisaatio ei myöskään havaitse missä ja milloin hankintakäytännöt eivät toimi.

Yksinkertainen ratkaisu näihin haasteisiin on hankinnasta maksuun -järjestelmä. Alla käymme läpi joitakin niistä haasteista joita läpinäkyvyyden puute voi aiheuttaa, sekä kuinka hankinnasta maksuun -ratkaisu voi auttaa asiassa.

Lue koko postaus

Epäilyttävien toimittajien tunnistaminen

Suurimpia läpinäkyvyyden puutteen aiheuttamia haasteita on vilppi, jota voi tapahtua esimerkiksi laskujen duplikaattien tai huijaussähköpostien kautta. Hankinnasta maksuun -järjestelmä mahdollistaa epäilyttävän toiminnan huomaamisen ja eliminoi yleisimmät tilaisuudet huijauksille. Hankinnasta maksuun -ratkaisu voi suojella yritystä huijauksilta keskittämällä hankinnat, ostolaskut ja ostotilausten täsmäytyksen, sekä tarjoamalla helpon pääsyn kaikkeen tietoon yhdeltä alustalta.

Toimitusketjun läpinäkyvyys tukee myös hyviä suhteita toimittajiin

Haasteena on myös varmistaa, että organisaatiossa kaikki tilaavat vain hyväksytyiltä toimittajilta. Ilman täyttä läpinäkyvyyttä on lähes mahdotonta estää ennalta hyväksymättömiltä toimittajilta ostaminen. Hankinnasta maksuun -ratkaisu varmistaa hankinnan sääntöjen mukaisen ostamisen tarjoamalla yhden hankintakanavan. Tämä auttaa pitämään toimittajat tyytyväisenä varmistamalla sovitut tilausmäärät, joka taas mahdollistaa hinnanalennusten neuvottelun. Ja kun toimittajat eivät enää tuota yhtä suurta lisäarvoa (johtuen mahdollisista hintojen muutoksista, tuotevalikoiman rajoittumisesta, tai yrityksen omien tavoitteiden muuttumisesta), hankinnasta maksuun -ratkaisu kertoo milloin on aika neuvotella sopimus uusiksi.

Viiveiden välttäminen

Lopulta haasteena läpinäkyvyyden puuttumisessa on maksujen viivästyminen. Maksamista hidastaa tiedon kerääminen monista eri lähteistä, sekä tiedon arvioiminen ja manuaalinen hyväksyminen. Hankinnasta maksuun -ratkaisu keskittää tiedon, vapauttaen hankintaosaston tulipalojen sammuttelusta. Tämä taas auttaa organisaatiota suorittamaan maksut ajallaan, jonka ansiosta on helpompaa neuvotella hintojen alennuksia.

Suorituksen mittaaminen

Hankinnasta maksuun -ratkaisu auttaa saavuttamaan täyden läpinäkyvyyden toimittajaketjuun. Oikea hankinnasta maksuun -ratkaisu tallentaa ja raportoi tietoa automaattisesti. Järjestelmä toimii ainoana kanavana kaikille ostolaskuille ja ostotilauksille, joka auttaa pysymään täydessä kontrollissa ja antaa näkyvyyden koko prosessiin.

Hankinnasta maksuun -ratkaisun tuoman läpinäkyvyyden ansiosta yritykset voivat myös mitata suoritusta, sekä mahdollistaa paremman yhteistyön taloushallinnon ja hankinnan välillä.