Taloushallinnon ja hankinnan strateginen yhteistyö on useimmissa yrityksissä tavoite, mutta todellisuudessa erillisten toimintojen yhdistäminen on monimutkaista. Automaatioratkaisu vastaa haasteeseen kokoamalla erilliset prosessit ja tiedot samaan järjestelmään.

Read full article

Useimpien yritysten talous- ja hankintaosastot tekevät yhteistyötä, mutta kumppanuus voisi yleensä olla läheisempää ja tehokkaampaa. Monesti vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee, eivätkä taloushallinto ja hankintatoimi juurikaan tunne toistensa haasteita. Tiiviimmällä toimintojen välisellä yhteistyöllä voidaan kehittää prosesseja tuomaan lisäarvoa ja tehokkuutta koko yrityksen hyödyksi.

Teknologia on avainasemassa mahdollistamassa hankinnan ja taloushallinnon tiiviimpää yhteistyötä. Erillisinä hallinnoidut prosessit voidaan yhtenäistää kokoamalla ne samaan automaatioratkaisuun. Hankinnasta maksuun – automaatioratkaisu mahdollistaa ostolaskujen käsittelyn lisäksi myös hankintaprosessien automatisoinnin. Yhteinen, tehokas järjestelmä mahdollistaa yhtenäiset prosessit ja kerää tietoa automaattisesti. Taloushallinto ja hankinta voivat muun muassa kontrolloida kuluja, sekä optimoida hankintaa esimerkiksi hyödyntämällä spend-dataa ja keskittämällä ostamista.

Dataan perustuvan johtamisen lisäksi automaatioratkaisun hyödyntämisellä on toinenkin puoli. Hankinnasta maksuun -ratkaisu yhdistää organisaation lähes kaikki osastot. Taloushallinnon ja hankinnan lisäksi se tehostaa ja helpottaa myös kaikkien niiden käyttäjien työtä, jotka tekevät hankintoja tai hyväksyvät laskuja. Helppokäyttöinen automaatioratkaisu lisää työn mielekkyyttä mahdollistamalla toimenkuvien kehittämisen rutiinitehtävistä haastavampiin tehtäviin, joka vaikuttaa olennaisesti myös muutosjohtamisen onnistumiseen organisaatiossa.

Automaatioratkaisu

Lue Rillionin hankinnasta maksuun -ratkaisusta lisää täältä.

More exciting reading