Den här artikeln är skriven av Kristian Gylling, som arbetar som CFO på Rillion. I den snabba och oförutsägbara finansvärlden blir det allt viktigare för CFO:er att ha en proaktiv roll när det gäller att förutsäga resultat, identifiera utmaningar och dra fördel av nya möjligheter.

Läs hela artikeln

Brev till CFO

2022 har på många sätt varit ett utmanande år som har tvingat oss att anpassa vårt arbete till allt som hänt i världen. Ett krig, inflation och en begynnande lågkonjunktur höjer förväntningarna på ekonomiavdelningen.

Idag behöver en CFO inte bara rapportera siffrorna, utan förväntas också leda organisationen framåt genom att förutspå resultat, utmaningar och finansiella möjligheter.

På många sätt ser 2023 krävande ut, men på andra sätt också ljus. Jag vill dela med mig av de utmaningar och möjligheter jag ser framför mig och hur jag tror att en CFO kan förbereda sig för vad som komma skall.

Det är tydligt att ett reaktivt arbetssätt hör till det förgångna. På en osäker marknad, som den vi befinner oss på idag räcker det inte att jobba proaktivt, man behöver tänka ett steg längre. Vi behöver se till att aktivt hålla koll på, utvärdera och vara beredd på att uppdatera våra existerande forecasts varje månad, om inte oftare.

Prisökningarna från förra året kommer att följa med oss in i 2023. Att ha kontroll över kostnader är, och kommer alltid att vara, nyckeln. Det börjar med att se över organisationens personal och löner; verktyg och program för att identifiera onödiga kostnader. Se till att förhandla era hyresavtal. Se över era egna kostnader och anpassa priserna för att hålla jämna steg med marknaden. Diskutera era räntekostnader med banken och försök hitta en tredje part för lån ifall det skulle knipa. Även om lönsamheten minskar gäller det att aldrig tappa kontrollen över kassaflödet och se till att bygga upp en buffert nu, innan krisen kanske är ett faktum.

Jag tror att förmågan att använda data på ett korrekt sätt kommer att spela en stor roll under 2023. Det största misstaget man kan göra är att vara för optimistisk när man lägger sin budget. Dagens CFO kan inte bara sammanfatta siffror, utan nya prognoser behöver göras och övervakas noggrant. Senarelägg aldrig rapporteringen. Genom att säkerställa att bokföringen görs korrekt och utan fördröjning gör en CFO sig själv och hela avdelningen en stor tjänst. Dra slutsatser från era siffror, se till att aktivt arbeta med effektivisering och använd dataanalys för att organisationen ska fungera sömlöst. Genom att frigöra tid att blicka framåt ger du dig själv ett försprång gentemot konkurrenterna.

Sammanfattningsvis har CFO:n ett omfattande arbete framför sig under 2023. En osäker framtid kräver en strategi för ett ofördelaktigt scenario och en annan för ett bättre scenario. Saker kan vända snabbt och när det händer gäller det att ha en tillväxtplan på plats. Genom att hålla jämna steg med de föränderliga trenderna, analysera marknaden framåt och skapa en hållbar prognos tillsammans med ditt team, ser du till att vara förberedd för allt som framtiden kan föra med sig.

Om Rillion 

Vi förenklar vardagen för våra kunder genom att låta dem göra mer, med mindre. Vi kan automatisering av fakturahantering, genom att erbjuda de rätta verktygen kan vi transformera processer, från datafångst och beställningar, till fakturamatchning och attest. Med 25 års erfarenhet och den bästa kundservicen i branschen levererar vi mer effektiv fakturahantering och sinnesro till våra kunder. Det är anledningen till att över 3,000 företag i fler än 50 länder litar på våra lösningar. För mer information: www.rillion.com/sv 

Om författaren

Kristian Gylling | CFO

Kristian Gylling är CFO på Rillion. Med över 15 års erfarenhet i branschen har Kristian Gylling en gedigen erfarenhet av att hantera komplexa finansiella verksamheter och driva tillväxt och lönsamhet för organisationer. Med en stark bakgrund inom finansiell analys, riskhantering och affärsutveckling har Kristian spelat en nyckelroll i utformningen av olika organisationers finansiella framgång.