Allt fler företag väljer att gå över till molnbaserade system, istället för att installera sina programvaror på lokala servrar. Denna trend börjar nu bli mycket tydlig även inom området affärs- och ekonomisystem. Med molnbaserade tjänster och s.k. SaaS-lösningar, minskar det interna behovet av IT-support och administration, samtidigt som priset kan vara mer fördelaktigt. På köpet får man ofta en förbättrad datasäkerhet och prestanda på mjukvaran.

Även hos oss på Rillion väljer de flesta kunder fakturahantering som molntjänst, framför en traditionell lokal installation. Vi har också många befintliga kunder som väljer att migrera hela lösningen till molnet, istället för att uppgradera den lokalt installerade programvaran.

I den här artikeln ska vi titta närmare på de argument som gör att många idag väljer fakturahantering i molnet.

Läs hela artikeln

Lättillgängligt och användarvänligt

Med ett molnbaserat system för fakturahantering, blir det enkelt för personalen att logga in och koppla upp sig var och när de vill. Det blir smidigt att arbeta hemifrån för alla personalkategorier – även de som arbetar inom ekonomi och leverantörsreskontra, inklusive de som är systemadministratörer. Uppkoppling via VPN behövs inte, utan en vanligt Internet-uppkoppling är tillräckligt för åtkomst till systemet.

Vanliga användare och attestanter kan enkelt granska och godkänna fakturor oavsett var de befinner sig. Med det mobila gränssnitt som alltid ingår i vår molntjänst, kan man godkänna en faktura genom ett par klick i mobilen.

Fakturahantering i molnet kan alltså ge ett snabbare processflöde med färre försenade fakturor som resultat!

All funktionalitet finns från början och uppgraderingar ingår

Digitala fakturahanteringslösningar hjälper ekonomiavdelningen att bli mer effektiv. Det vet både vi och våra kunder från tidigare erfarenheter.

Om lösningen dessutom är molnbaserad minskar arbetsbelastningen även på IT-avdelningen, samtidigt som man slipper investera tid och pengar i hårdvara och återkommande uppgraderingsprojekt.

Med fakturahantering i molnet ingår som regel uppgraderingar och dessa genomförs i takt med att ny funktionalitet blir tillgänglig. Verksamhetens interna IT-avdelning behöver inte längre avsätta tid för att genomföra uppgraderingar, uppdatera hårdvaran eller felsöka om prestandaproblem uppstår.

Förbättrad prestanda med fakturahantering i molnet

När man byter från lokalt installerad programvara till en molntjänst, flyttas ansvaret för drift och löpande underhåll till mjukvaruleverantören. Det blir med andra ord ett professionellt team med auktoriserade och erfarna tekniker och mjukvaruingenjörer som sköter arbetet – vilket resulterar i bättre prestanda.

Högre datasäkerhet

För de allra flesta företag och organisationer, erbjuder en modern molntjänst högre datasäkerhet jämfört med en lokalt installerad programvara.

Eftersom uppgraderingar görs automatiskt och enligt plan, minskar risken för dataintrång till följd av försenade eller uteblivna uppgraderingar. Man vet idag att många av de allra största och mest allvarliga dataintrången på senare år skett på grund av försenade uppgraderingar av servrar och/eller mjukvara.

WannaCry
 är ett exempel på dataintrång som inträffade på grund av försenade uppgraderingar. Om uppgraderingar alltid genomförs utan fördröjning, ger det ett väsentligt högre säkerhetsskydd mot dataintrång (även om det aldrig går att uppnå 100% säkerhet).

Rillions lösning för fakturahantering i molnet ligger på Microsoft Azure-plattformen, vilket är en garant för datasäkerhet av världsklass. Eftersom plattformen delas av många företag, blir den totala resursen för säkerhetsinvesteringar högre, jämfört med de lokala servrar som de flesta företag har tillgång till. För molntjänsten RillionOnline genomför vi också regelbundna testintrång, för att säkerställa en hög säkerhet i produkten.

Skalbarhet och flexibilitet – ”funktion på kran”

Med fakturahantering som molntjänst får man som kund stor flexibilitet när det gäller lagrings- och transaktionskapacitet. Man skulle kunna definiera det som ”funktion på kran”, där man med kort varsel kan justera upp eller ned volymen på sitt abonnemang. Det är så klart bra att snabbt kunna både öka och minska transaktionsvolym och datalagringens omfattning, i takt med att verksamheten växer eller förändras. Och att slippa kostsamma hårdvaruinvesteringar – även om datamängden som skall hanteras i systemet ökar drastiskt.

Kostnadseffektivt

Eftersom molntjänster implementeras utan någon initial hårdvaru- eller licenskostnad, blir denna typ av lösning tillgänglig för både små, medelstora och stora företag. Skalbarheten gör också att små snabbväxande företag kan få tillgång till en modern lösning av god prestanda till en förhållandevis låg kostnad. Samma lösning kan sedan växa i takt med att verksamheten expanderar.

Fakturahantering i molnet hos Rillion

Vår molntjänst heter RillionOnline och är en komplett lösning för elektronisk fakturahantering som har färdiga och beprövade integrationer till ett 40-tal affärssystem på marknaden. RillionOnline erbjuder också extra funktionalitet, såsom avtalshanteringinköpsordermatchning och funktionalitet för att digitalisera hela inköpsprocessen. Det gör det möjligt för våra kunder att ta digitaliseringen till nästa nivå och få en fullt ut automatiserad process från inköp till betalning – utan att behöva byta lösning.

Är ni på jakt efter elektronisk fakturahantering som molntjänst? Tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös demo. Boka demo här

Som befintlig kund till Rillion är det enkelt och smidigt att byta från er installerade lösning till Rillion som molntjänst. Kontakta oss idag, så tittar vi på hur just er migrering skulle kunna genomföras. Skicka mail till oss

Dela inlägget

Mer spännande läsning