Nu har vi kommit fram till den fjärde delen i artikelserien ”De fem största trenderna inom purchase-to-pay 2020”. Vi försöker besvara vad du som CFO behöver känna till om purchase-to-pay inför det nya decenniet. Vilka trender är på gång och hur kommer företag och organisationer att anpassa sig till dessa?

Det första inlägget behandlade vikten av att ha goda leverantörsrelationer. Därefter har vi belyst den ökade betydelsen av data och möjligheten att göra komplexa analyser. Den tredje artikeln handlade om att minimera risker – specifikt inom processerna från inköp till betalning.

Ovan nämnda trender är aktuella oavsett verksamhetens storlek eller geografiska spridning.

Dagens artikel kommer att behandla en trend som framför allt berör medelstora och stora företag som har en internationell eller global organisation. Då kan det nämligen finnas stora vinster med att implementera en och samma lösning för hela verksamheten.

Läs hela artikeln

Trend 4: Implementera en global lösning

När ett företag har verksamhet i flera länder med olika lagstiftning, valuta och skatteregler, kan det ibland finnas skäl att använda olika, lokalt anpassade system för varje land eller marknad.

Vår erfarenhet visar dock vinsterna är små. Fördelarna med en gemensam global lösning för hela verksamheten är långt större.

Detta framgår av vår guide Global utrullning av en lösning för Purchase to Pay. Guiden baseras på erfarenheter från ett stort antal kunder i de nordiska länderna, där automationsgraden av just finansiella processer har kommit långt.

Ökad automatisering med en nordisk lösning

Många verksamheter i de nordiska länderna har fått erfara att ”lokala lösningar” på andra platser i världen ofta innebär betydligt mer manuellt arbete inom leverantörsreskontra och purchase-to-pay.

Det kan alltså vara en god idé att ”rulla ut” den nordiska lösningen till övriga länder inom organisationen, i syfte att öka automatisering och effektivitet. Samtidigt höjs kvaliteten genom hela processen och på den underliggande data som sedan används i rapporteringen.

Centraliserade system ger bättre data

Just när det gäller dataunderlag och rapportering, ger centraliserade system snabbare tillgång till data och information om hela företagets purchase-to-pay-process. Det blir enkelt att jämföra nyckeltal mellan olika länder och marknader och i förlängningen bidrar detta till bättre utvärdering och utformandet av en global strategi.

Med rätt lösning kan du även analysera inköps- och leverantörsdata, vilket underlättar i arbetet med att hitta de bästa leverantörerna. Med ett gemensamt globalt system blir det möjligt att jämföra leverantörer från olika länder och därigenom styra inköpen av en specifik vara eller tjänst till rätt aktör.

nästa inlägg kommer vi att behandla det så populära begreppet artificiell intelligens (AI) och då med hänsyn till automation inom fakturahantering och purchase-to-pay.

Dela inlägget

Mer spännande läsning