fbpx

SVTs Uppdrag granskning har nyligen uppmärksammat problematiken kring oseriösa företag, s.k. bluffaktörer. Det senaste reportaget handlade om hur oseriösa aktörer lurat svenska kommuner och kommunala bolag på stora belopp, genom att sälja issmältningsmedel till alldeles för högt pris. Vid närmare granskning visade det sig att det inte handlade om enstaka kommunala bolag, utan hundratals som gått på samma bluff.

Det inte enbart kommunala bolag som drabbas av oseriösa aktörer, utan även företag i det privata näringslivet. Men det är så klart extra känsligt när det handlar om skattefinansierad verksamhet. Det kan också tyckas förvånande att ett stort antal kommunala aktörer tagit emot och betalat dessa bluffakturor.

Läs hela artikeln

Bluffaktörernas tillvägagångssätt

Fakturor skickas ut månadsvis på höga belopp för varor och tjänster som många aldrig har beställt. Eller som i fallet med issmältningsmedlet, varan är beställd, men priset ligger långt över vad som egentligen är rimligt och fakturorna rullar in månad efter månad utan att någon ifrågasätter varken priset eller de återkommande fakturorna.

I flera fall när kommunerna upptäckt sina misstag och försökt ta tag i situationen, presenterades lögner kring det ingångna avtalet, följt av mutor för att behålla kunden. I vissa fall förkom även hot och trakasserier.

Kan man skydda sig mot bluffakturor?

I Sverige finns hemsidor där man kan plocka ut listor över varningslistade leverantörer och dubbelkolla mot sina inkommande fakturor. Det kan alla göra som ett manuellt moment i sin fakturahanteringsprocess. Det är dock tidskrävande och få ekonomiavdelningar har resurser för att manuellt kontrollera varje leverantörsfaktura mot ett fristående register.

Automatiserat skydd mot oseriösa aktörer

På Rillion har vi under många år erbjudit våra kunder en automatiserad process för att sortera ut eventuella oseriösa aktörer. Detta sker genom en regelbunden kontroll mot listan från Varningsinfo.se. Tjänsten är tillgänglig för alla våra kunder som använder vårat fakturahanteringssystem.

Så här fungerar det

Redan när en faktura befinner sig i tolkningsfasen sker en automatisk kontroll mot registret från Varningsinfo. Vid träff, visas en varning med information om att leverantören anses vara oseriös och kan utgöra en potentiell risk. Väljer man trots det att fortsätta processa fakturan i systemet, kommer varningen att visas för samtliga attestanter i flödet.

Med tjänsten Varningslistade Leverantörer blir du systematiskt varnad för oseriösa aktörer som tidigare ställt ut bluffakturor till andra företag och organisationer. Eftersom systemet inte bara kontrollerar nya leverantörer, utan även fakturor från befintliga leverantörer, upptäcks även fakturaavsändare som inte är den aktör de utgör sig för att vara.

Även om man är mycket noggrann och har bra kontroll över vad som köps och från vem, så är det näst intill omöjligt att känna till alla oseriösa aktörer på marknaden. Dessutom tillkommer det hela tiden nya spelare och namnbyte är vanligt.

Om du är intresserad av tjänsten Varningslistade Leverantörer, eller veta mer om elektronisk fakturahantering, är du välkommen att boka en demo.

Mer spännande läsning