Ladda ner guiden

Den ultimata EFH-guiden

I den här guiden har vi samlat all information du behöver när du ska köpa in ett nytt system för elektronisk fakturahantering, även kallat EFH-system. När man ska investera i ett nytt EFH-system är det en stor fördel att ha kunskaper inom leverantörsreskontra och ekonomiadministration, men också om den egna organisationens behov och önskemål.

Vilket system passar bäst?

Den här guiden ger dig konkret vägledning till att skapa en bra kravspecifikation. Det finns också värdefulla tips på vad man bör titta efter när man utvärderar nya system och potentiella leverantörer.

Guide för hela projektgruppen

Guiden vänder sig till dig som arbetar inom ekonomifunktionen, men även projektmedlemmar från andra funktioner, t.ex. IT, kan ha stor nytta av innehållet. Hela processen för elektronisk fakturahantering är tydligt beskriven i guiden och inkluderar de olika delmomenten: fakturaskanning, fakturatolkning, fakturamatchning, attestflöde och ERP-integration. Även ämnet e-faktura berörs, något som på sikt kommer att eliminera det första momentet: att scanna leverantörsfakturor. Det finns förklaring på vanliga begrepp och facktermer inom området, vilket kan vara till stor hjälp om du inte dagligen arbetar med leverantörsfakturor, bokföring eller redovisning.

Guiden ger dig också insyn i de senaste trenderna inom fakturahantering där begrepp som automatiseringsgrad och ”touchless invoice” behandlas.

Ladda ner guiden

Vinster med elektronisk fakturahantering

Är ni redo för nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har!