Ladda ner guiden och hitta rätt EFH-system

Den ultimata EFH-guiden

I den här guiden har vi samlat all information du behöver när du ska köpa in ett nytt system för elektronisk fakturahantering, även kallat EFH-system.

När man ska investera i ett nytt EFH-system är det en stor fördel att ha kunskaper inom leverantörsreskontra och ekonomiadministration, men också om den egna organisationens behov och önskemål.

Vi hjälper dig att reda ut alla begrepp och delmoment.

Vilket system passar bäst?

Den här guiden ger dig konkret vägledning till att skapa en bra kravspecifikation. Det finns också värdefulla tips på vad man bör titta efter när man utvärderar nya system och potentiella leverantörer.

Guide för hela projektgruppen

Guiden vänder sig till dig som arbetar inom ekonomifunktionen, men även projektmedlemmar från andra funktioner, t.ex. IT, kan ha stor nytta av innehållet.

Hela processen för elektronisk fakturahantering är tydligt beskriven i guiden och inkluderar de olika delmomenten:

Även ämnet e-faktura berörs, något som på sikt kommer att eliminera det första momentet: att scanna leverantörsfakturor.

Det finns förklaring på vanliga begrepp och facktermer inom området, vilket kan vara till stor hjälp om du inte dagligen arbetar med leverantörsfakturor, bokföring eller redovisning.

Guiden ger dig också insyn i de senaste trenderna inom fakturahantering där begrepp som automatiseringsgrad och ”touchless invoice” behandlas.

Vinster med elektronisk fakturahantering

Det finns både direkta och indirekta besparingar med elektronisk fakturhantering

Med rätt system kommer ekonomifunktionen spara mycket tid, genom att manuella och rutinartade arbetsuppgifter automatiseras. Även attestanter och användare i hela organisationen vinner tid på att ha tillgång till ett användarvänligt och lättillgängligt system för elektronisk fakturahantering. Dessa tidsbesparingar leder till sänkta kostnader, främst genom att tid frigörs för personalen.

För en verksamhet som växer, kan fler leverantörsfakturor hanteras utan att personalstyrkan inom administrationen behöver ökas – vilket också är en kostnadsbesparing. Med rätt systemstöd blir processen snabbare, samtidigt som den manuella administrationen minskar. Den tid som frigörs genom att delar eller hela fakturaprocessen automatiseras, kan användas till annat mer värdeskapande arbete.

När fakturaprocessen snabbas på, minskar risken att betalningarna blir försenade. Därmed försvinner eventuella påminnelseavgifter och era leverantörer blir gladare och mer välvilligt inställda till er som kund. Något som inköpsavdelningen kan ha nytta av när avtal och priser skall omförhandlas!

Välj rätt EHF-system

Vi erbjuder olika lösningar för att matcha just dina behov.

Letar du efter enkel fakturahantering som ger dig frihet i tid och plats med digitala attestflöden? Är det viktigt att det går snabbt att lära och börja använda?

Eller vill du effektivisera mer och matcha fakturor mot avtal, inleverans och order för att automatisera en mer komplex process?

Bättre tillgänglighet

Hela flödet från att fakturan ankommer till kontering, attest och registrering i affärssystemet automatiseras.

Ökad kontroll

Omedelbar kontroll över alla fakturor oavsett status ger dig god överblick, snabbare attestflöde och smidiga månadsavstämningar.

Effektivare processer

Ett modernt och effektivt system för automatiserad, elektronisk fakturahantering från leverantörer sänker kostnaderna och skapar mer tid till annat i er organisation.

Mer om elektronisk fakturahantering

Vill du prova Rillion?

Låt en av våra experter visa dig vilka lösningar som finns för er verksamhet.