Kostnadsbesparingar, automatiserade processer och tid för värdeskapande aktiviteter. Det låter väl både rätt i tiden och väldigt schysst mot er och ert företags ekonomi? 

Idag ska vi prata om indirekta inköp och hur ni med Rillions hjälp kan göra alla de vinster vi listar här ovan.  
Det handlar inte så mycket om att vända slantar, som att sluta att kasta bort dem. 

Läs hela artikeln

Optimera er reskontraprocess med smart hantering av indirekta inköp

Indirekta inköp utgör en betydande del av många företags utgifter. Trots deras betydelse hanteras dessa inköp ofta utan tydliga processer eller översyn, vilket leder till onödiga kostnader, onödig tidsåtgång och krångliga processer. Trist, tycker vi! 

Genom att adressera detta kan ni inte bara minska era omkostnader men också öka er produktivitet och konkurrenskraft. Med ordentliga inköpsprocesser på plats blir det lättare att minska på antalet leverantörer och identifiera vilka leverantörer ni faktiskt vill jobba med. Och viktigast av allt; högst troligt gör ni er av med en hel del huvudvärk! 

Inköpskategorier:

Vad är indirekta inköp egentligen? 

Indirekta inköp är allt som inte är direkta inköp för produktion eller försäljning, exempelvis tjänster, IT-kostnader, underhåll och marknadsrelaterade inköp.
Förenklat kan man säga: 

Direct Procurment / Direkta inköp 

 • Inköp för produktionsprocessen  
 • Lagerhållning 

Generellt en väl utvecklad inköpsprocess med tydliga ansvarsområden. 

Indirect Procurment / Indirekta inköp 

 • Icke lagerförda varor 
 • Lokalkostnader  
 • Tjänster  
 • Marknadsrelaterade inköp  
 • Underhåll  
 • IT relaterade kostnader  

Ofta utan tydliga processer och ansvarsfördelningar. 

Fördelar med effektiviserad hantering av indirekta inköp: 

 1. Full spårbarhet och förutsägbarhet genom hela processen:
  Genom att införa tydliga processer för hantering av indirekta inköp får ni full spårbarhet. Detta gör att det blir lättare att planera och ger er möjligheten att effektivt implementera och följa en inköpspolicy. 
 1. Optimerad budgetprocess:
  Med kontroll över inköpsprocessen får ni möjligheten att bättre förutsäga och kontrollera kostnader, vilket underlättar en mer precis och effektiv budgetprocess. 
 1. Bättre avtalsvillkor och rabatter:
  En ordentlig process för indirekta inköp ger er en bättre förhandlingsposition, vilket gör det möjligt att förbättra avtalade priser och utnyttja rabatter fullt ut. 
 1. Automation och effektivitet:
  Genom att automatisera hanteringen av indirekta inköp kan ni minska det manuella arbetet genom automatisk matchning mot ordern. 
  Detta frigör resurser som i stället kan läggas på andra värdeskapande aktiviteter, vilket blir väldigt mycket roligare för alla inblandade. 

Slutsats:

Det finns bara vinster att göra

Effektiv hantering av indirekta inköp innebär inte bara direkta kostnadsbesparingar; det är en strategisk fördel som kan leda till betydande förbättringar i er ekonomiska hälsa.  

Genom att införa strukturerade processer och utnyttja Rillions lösningar kan företag säkerställa att de utnyttjar sina resurser på bästa möjliga sätt, vilket leder till ökad effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft. 

Vi gissar dessutom att ni precis som vi inte är stora fans av otydliga processer eller brist på transparens, för vem är det egentligen!

Att inte ha processer eller verktyg för indirekta inköp resulterar i många bäckar små… Så låt oss hjälpa er att göra arbetet både lättare, roligare och mer ekonomiskt. 

Läs mer om Purchase to Pay.

Dela inlägget