Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL) – även känt under namnet ELMA i Norge – är ett regelverk som möjliggör e-handel även mellan parter från olika länder. Det är inte en plattform för e-handel, utan ett ramverk med tekniska specifikationer som möjliggör för organisationer att på ett enkelt sätt skicka elektroniska affärsdokument, t.ex. e-fakturor, mellan olika system.

PEPPOL skapades ursprungligen för att ge europeiska aktörer inom offentlig sektor ett standardiserat sätt att skicka och ta emot elektroniska affärsdokument. Idag används nätverket även inom den privata sektorn, där företag drar nytta av alla fördelar som redan finns.

Läs hela artikeln

Vilka är fördelarna med PEPPOL?

PEPPOLs öppna nätverk har en stor potential när det handlar om att minska komplexiteten inom internationella e-transaktioner. Ramverket standardiserar e-handelsprocessen, vilket sänker transaktionskostnaderna och gör processerna snabbare och mer effektiva.

Detta är i synnerhet värdefullt vid transaktioner mellan länder utanför Norden, där operatör-till operatör-nätverken inte är så vanligt förekommande. Men PEPPOL kan också vara mycket användbart för e-transaktioner inom ett och samma land och detta gäller i synnerhet i Norge, där PEPPOL (ELMA) måste anses vara standard.

Ny lagstiftning ställer krav på att organisationer inom offentlig sektor i EU möjliggör nyttjandet av PEPPOL. Detta innebär att även leverantörer till offentlig sektor måste kunna använda sig av samma infrastruktur.

Om du arbetar inom offentlig sektor eller på ett företag som levererar till en aktör inom den offentliga sektorn, kommer du inom kort bli tvungen att ansluta dig till PEPPOL – om du inte redan har access.

Enkel anslutning till PEPPOL via vår partner Pagero

Tillgång till PEPPOLs nätverk sker genom en accesspunkt. En sådan accesspunkt kan sedan omgående utbyta e-dokument med samtliga av PEPPOLs accesspunkter världen över.

Rillions partner Pagero erbjuder certifierad access, som ger automatisk tillgång till PEPPOL, utan att du som kund behöver köpa en separat tjänst från PEPPOL. I tjänsten ingår bevakning av förändringar som sker i PEPPOLs ramverk gällande affärsdokumentens format. Pagero ser till att kunderna hela tiden kan följa senaste standard.

Pagero har lång erfarenhet av att arbeta med elektroniska affärsdokument och har erbjudit denna typ av tjänst långt innan PEPPOL lanserades som Europeisk standard.

Sedan tidigare är Rillions fakturahanteringslösning förberedd får att ta emot e-faktura (inkommande fakturor). Med Pageros tjänst blir det också möjlighet att skicka e-fakturor samt att både skicka och ta emot e-orders och andra elektroniska affärsdokument.

Läs mer om att ta emot e-faktura i Rillion. Information om Pageros tjänst hittar du här.

Share this article

More exciting reading

Anytime you have to key in invoice data by hand, your accounts payable team wastes precious time that could be spent on higher-value tasks.

Unfortunately, even ERPs like Microsoft Dynamics GP require some type of manual work. In many cases, you have to type the invoice details into the record line-by-line and tediously manage every step of the approval process.

Unless you have AP Automation software that integrates with Dynamics GP. Using accounts payable automation, you can put the entire invoice processing workflow on autopilot. With less manual work on their plates, your colleagues will have more time to focus on the work that matters.

In this post, we’ll look at how AP invoice processing solutions elevate the Dynamics GP experience. Let’s get started.

Read full article