Rillion AB har genomfört en typ 2 SOC 2-kontroll avseende Rillion Prime för granskningsperioden 1 November 2021 till 31 Oktober 2022. Undersökningen utfördes av den oberoende aktören Schellman & Company, LLC. SOC 2 (Service Organization Control) är ett ramverk från AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) som säkerställer och formaliserar informationssäkerheten hos tjänsteleverantörer.

Läs hela artikeln

https://www.rillion.com/sv/attestera-fakturor/Rillion AB har genomfört en typ 2 SOC 2-kontroll avseende Rillion Prime för granskningsperioden 1 november 2021 till 31 oktober 2022. Undersökningen utfördes av den oberoende aktören Schellman & Company, LLC. SOC 2 (Service Organization Control) är ett ramverk från AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) som säkerställer och formaliserar informationssäkerheten hos tjänsteleverantörer.

Genom att anlita en extern, oberoende aktör för kontroll och rapportering, kan Rillion möta kunder, samarbetpartners och blivande kunders behov av en objektiv utvärdering av företagets operativa verksamhet. Rillion AB har på ett framgångsrikt sätt fullföljt nedan SOC-rapport:

  • SOC 2 – Rapport gällande kontroller inom en tjänsteorganisation som är relevanta för säkerhet och tillgänglighet.

De grundprinciper, ”Trust Service Criterias”, som har utvärderats inom ramen för SOC 2-undersökningen är:

  • Säkerhet – Att information och system är skyddade mot potentiellt missbruk, stöld eller obehörig borttagning av data, missbruk av programvara samt felaktig ändring eller läckage av information.
  • Tillgänglighet – Information och system är tillgängliga för organisationens verksamhet och lever upp till verksamhetens mål och syfte.

Återkommande SOC 2-kontroll

Rillion har åtagit sig att utföra SOC 2-kontroller varje år. Rillion har också tilldelats ett intyg om efterlevnad av lagkraven enligt GDPR.

Ladda ner pressmeddelandet

Ytterligare information finns i det officiella pressmeddelandet (på engelska): Rillion AB Completes SOC 2 Examination

Rillion Prime för automatisering av leverantörsfakturor

Fakturahanteringslösningen Rillion Prime automatiserar datafångst, attestflöden och fakturamatchning mot order eller avtal. Lösningen erbjuder också ett digitalt och sökbart fakturaarkiv. Systemet minskar hanteringskostnaden, frigör tid inom leverantörsreskontra och bidrar till ökad kostnadskontroll inom hela organisationen.

Presskontakter

Mats Ferm, CEO, Rillion AB Skicka e-post
Kristina Alstermark, CMO, Rillion AB Skicka e-post

Om Rillion

Vi förenklar vardagen för våra kunder genom att låta dem göra mer, med mindre. Vi kan automatisering av fakturahantering, genom att erbjuda de rätta verktygen kan vi transformera processer, från datafångst och beställningar, till fakturamatchning och attest. Med 25 års erfarenhet och den bästa kundservicen i branschen levererar vi mer effektiv fakturahantering och sinnesro till våra kunder. Det är anledningen till att över 3,000 företag i fler än 50 länder litar på våra lösningar. För mer information: www.rillion.com