För att förklara vad leverantörsreskontra betyder måste vi börja i rätt ände. Reskontra syftar till den bokföring som samlar in information om fakturor, löner och påminnelser. Alla kunder och leverantörer har olika reskontror. Den detaljerade informationen och all data i reskontran används sedan som underlag när man hanterar den övriga bokföringen.

Så vad är leverantörsreskontra i slutändan? Leverantörsreskontra fungerar precis som andra typer av reskontror men syftar specifikt till det register över företagets leverantörer och inkommande fakturor per leverantör. Det är ett sätt för företag att kontrollera och överblicka alla företagets leverantörsfakturor och deras status (betald, ej betald, felaktig, o.s.v.). Leverantörsreskontra utgör själva grunden för bokföring av företagets leverantörstransaktioner.

Läs hela artikeln

Syftet och nyttan med leverantörsreskontra

Alla som bedriver en näringsverksamhet är skyldiga att bokföra alla sina intäkter och utgifter, tillgångar och skulder, samt att avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning. För att underlätta all denna bokföring rekommenderas egentligen alla, men framför allt mer omfattande verksamheter, att skapa leverantörsreskontra för alla sina leverantörer såväl som kunder. Leverantörsreskontra utgör inte bara ett användbart verktyg för att sköta den löpande bokföringen, utan också för budgetarbetet och planeringen av verksamheten.

Utifrån leverantörsreskontran kan du jämföra prisbilderna mellan leverantörer såväl som förutse dina verksamhetskostnader som underlättar och effektiviserar placeringsverksamheten. Leverantörsreskontran kan således utgöra ett underlag för investeringsbeslut.

Vad för information finns i en leverantörsreskontra?

I leverantörsreskontran ingår bland annat:

  • Namn på leverantörerna
  • Organisationsnummer
  • Adresser
  • Kontaktpersoner
  • Kontaktuppgifter
  • Plusgiro- eller bankgironummer för betalningar

Inkommande fakturor från en leverantör kopplas sedan till leverantören i leverantörsreskontran. Förfallodagar för fakturor läggs in för att bevaka att betalningarna sker i tid. När en betalning skett ligger fakturan kvar i reskontran, kopplad till leverantören, för att på så sätt kunna sammanställa hur stora inköp som gjorts under åren från en leverantör, eller en kategori av leverantörer, i efterhand.

Automatisera hanteringen av leverantörsreskontran med Rillion

Hanterar din verksamhet ett stort antal leverantörsfakturor varje månad? Tid är dyrbar, och vårt mål är att hjälpa dig att minimera det manuella arbetet inom leverantörsfakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder med att automatisera alla flöden av fakturor, avtal och inköpsordrar. Så att processen blir digital och enkel att överblicka.

Med Rillion får hela din organisation tillgång till ett användarvänligt system som erbjuder automatiserad hantering av leverantörsfakturor, digitala attestflöden och avancerad fakturamatchning mot order eller avtal.

Läs om hur vår elektroniska fakturahanteringslösning effektiviserar arbetet inom leverantörsreskontra (Accounts Payable) och upptäck hur du kan spara tid och pengar för hela organisationen.

Mer spännande läsning