Fakturahantering för byggbolag

Rillion automatiserar hanteringen av era leverantörsfakturor. Effektivisera er process och få möjlighet att följa upp kostnader för respektive projekt. Attestera fakturor online direkt i mail eller mobil.

Fakturaautomatisering inom bygg - Rillion
Leverantörsfakturahantering i byggbranschen - Rillion

Utmaningar för byggbolag

Företag inom bygg och entreprenad tar emot stora volymer av leverantörsfakturor. Många av fakturorna avser höga belopp och behöver attesteras av flera personer innan de kan betalas.

Med ett modernt systemstöd för fakturahantering blir processen enklare och snabbare. Många fakturor kan matchas automatiskt mot order eller avtal, vilket spar massor av tid för ekonomiavdelningen.

Vår lösning erbjuds som en bekväm molntjänst och är skalbar efter era behov – och ändrade behov över tid.

”Digitalisering är en stark trend inom byggbranschen och inom Hartela söker vi ständigt efter smidiga lösningar som bidrar till vår egen digitala transformation. Därför behöver vi agila, användarvänliga system.”

Hartela automatiserar med Rillion

Hartela är ett finskt familjeägt byggbolag som grundades 1942 som bygger bostäder, kontor och industrilokaler.

Fakturahantering system Bygg - Rillion

Ett användarvänligt system

Medarbetare ute i organisationen får en effektivare vardag när de kan kontrollera och attestera fakturor direkt i mail eller mobil, oavsett var de befinner sig. Med vårt användarvänliga gränssnitt blir det enkelt för alla att göra rätt!

Projektbaserat

Fakturatolkning inom entrepenad - Rillion

Automatiska attestflöden som baseras på projekt.

Momshantering

Fakturaskanning i byggbranschen - Rillion

Automatisk beräkning vid omvänd skattskyldighet (byggmoms) och schablonmoms.

Automatisk kontering

Fakturahantering i byggbranschen - Rillion

Låt systemet sköta konteringen – baserat på projekt, leverantör eller kostnadsställe.

Ordermatchning

Fakturahantering system Bygg - Rillion

Systemet matchar fakturor mot inköpsorder – automatiskt, helt utan manuell handpåläggning.

Rillion kan integreras till ett flertal affärssystem – här är några av dem

Rillion kan integreras med de flesta stora affärssystemen. Vårt supportteam hjälper dig att komma igång med ditt affärssystem.

Fakturascanning

Fakturainläsning

Rillion tar emot fakturor av flera olika format. Skannade pappersfakturor, PDF och e-faktura. Fakturainformationen läses in och tolkas automatiskt. Fakturabild följer med i attestflödet.

Attestflöde

Rillion skickar ut fakturorna i era fördefinierade attestflöden, baserat på projekt, leverantör, kostnadsställe och belopp. Det är enkelt att lägga till personer i attestflödet vid behov.

Elektronisk fakturahantering
Fakturahanteringssystem

Automatisk fakturamatchning

Låt systemet matcha fakturor mot inköpsorder, avtal eller inleverans. Hundratals fakturarader kan matchas på några få sekunder, vilket spar massor av tid för ekonomiavdelningen.

Avtalshantering

Använd vår avtalsmodul och matcha periodiska fakturor mot avtal. Systemet skickar ut en påminnelse när avtalet behöver omförhandlas, förnyas eller sägas upp.

Matcha periodiska fakturor mot avtal i Rillion

Nyfiken på vad våra kunder tycker?

Linn Karlsson, ERA Revisorer i Norr

"Det får inte vara tekniskt svårt för våra kunder eller för oss som jobbar i verktyget. Det måste vara molnbaserat och med integrationsmöjligheter för flera olika ekonomisystem – något som Rillion uppfyller."

Linn Karlsson | ERA Revisorer i Norr

Eva Petré Rege

"Fakturaflöden i Rillion visar tydligt var fakturor kommer ifrån och vart de är på väg, vilket är otroligt fördelaktigt i samband med ett bokslut. Tack vare det grafiska attestflödet är det enkelt för alla i organisationen att styra om fakturor och snabba på hanteringen."

Eva Petré Rege | Coor Service Management

Heli Matero

"Vi ville ha den bästa möjliga lösningen även för hanteringen av leverantörsfakturor och då föll valet på Rillion. Lösningen har mycket välutvecklad funktionalitet och kommer med en smidig integration till Dynamics 365. "

Heli Matero | Technopolis Oy

Adrian Galvin

"Det är fantastiskt. Rillion känner igen fakturan och lär sig från tidigare fakturor och det gör processen smidigare. När fakturan väl kommer till projektledarnas team så är allt redan ifyllt – de behöver bara granska och godkänna"

Adrian Galvin | VMG Construction

"Lösningen kan kopplas till flera olika ekonomisystem vilket gör att vi kan samla alla kunders reskontror på ett ställe. "

Mattias Ryglert | Brain Accounting

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har så hittar vi en lösning som passar er verksamhet.

Anpassad lösning för bolag inom bygg och entreprenad

Om du arbetar på ett byggbolag så vet du att det finns en lång rad branschspecifika utmaningar för ekonomifunktionen.

Eftersom branschen generellt sett hanterar stora finansiella värden och har många transaktioner finns omfattande finansiell lagstiftning. Till det kommer ett antal regler och lagar som skall följas. Oavsett om det gäller GDPR, 4MLD, PCI DSS eller någon annan lag, är det av yttersta vikt att ha ordning på administrationen så att revisorer och kontrollerande myndigheter enkelt kan göra sin granskning.

Automatisk matchning

Vår lösning har en välutvecklad matchningsmotor som automatiskt matchar leverantörsfakturor mot inköpsorder, avtal eller referens. Hundratals fakturarader matchas av systemet på några få sekunder, vilket så klart spar massor av tid för ekonomiavdelningen!

Rillions lösning har utvecklats i nära samarbete med kunderna under dryga tjugo års tid. Många av våra kunder har sedan start bedrivit verksamhet inom bygg eller fastighet. Därför har vi väl utvecklad funktionalitet som efterfrågas inom branschen. Exempelvis avancerad projekt- och momshantering.

Smidig integration till ert affärssystem

Lösningen är designad för att integreras mot ert befintliga affärs- och/eller inköpssystem. Idag erbjuder vi standardintegrationer till ett 40-tal affärssystem på marknaden. Läs mer om systemintegration.