Magnolia Bostad är ett svenskt bolag verksamt inom fastighetsbranschen. De ser sig själva som en samhällsutvecklare som vill mer i sin utveckling och förvaltning av morgondagens bostäder. Magnolia Bostad bygger allt från hyresrätter till bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell. De finns representerade i Sveriges tillväxtorter och storstäder – från Ystad i söder till Luleå i norr.

Automatisering spar tid

Sedan 2015 har Magnolia Bostad använt sig av Rillion för hantering av inkommande leverantörsfakturor. Innan införandet av Rillion så var hanteringen av de då 1000–2000 fakturorna helt manuell, något som till sist blev allt för tidskrävande.

Liliana Ivanoff, ansvarig för leverantörsreskontra på Magnolia, började arbeta i bolaget strax efter att beslutet att börja använda Rillion hade tagits. Hon kom in som den person som skulle jobba med implementeringen, samt sedan fortsättningsvis ansvara för systemet.

Mindre manuellt arbete

Liliana berättar att innan Rillion hade implementerats jobbade hon några månader helt manuellt med fakturorna. Hon berättar:

– En manuell hantering är inte bara tidskrävande utan det är också väldigt lätt att något blir fel eller att fakturor försvinner någonstans på vägen.

Kundinformation

Kund

Magnolia Bostad

Bransch

Bygg- och Fastighetsbranschen

Område

Ystad till Luleå

Affärssystem

3L / Vitec Ekonomi

Fakturor/år

9000

Anställda

116

Automatisering

Fakturainläsning, fakturahantering och attestflöde

Liliana berättar att hon har tidigare erfarenheter av ett annat system på marknaden och att det naturliga kanske hade varit att hon skulle ha önskat ett fortsatt arbete med det systemet.

”Jag är glad att Magnolia valde Rillion. Jag upplever lösningen mer stabil än det system jag arbetat med tidigare.”

De anställda på Magnolia Bostad tycker det är lätt att arbeta i Rillion

Användarvänligt system

En annan viktig aspekt i valet av en lösning för elektronisk fakturahantering är användarvänlighet. När det är många personer som ska använda ett system, behöver det vara intuitivt och lätt att förstå hur man ska göra.

– Jag tycker att Rillion är lätt att lära sig, både som administratör och som slutattestant. Feedbacken jag får från organisationen är att lösningen är enkel att arbeta med, det är användarvänligt, vilket är viktigt, fortsätter Liliana.

Magnolia Bostad drar nytta av funktionalitet i Rillion som anpassats till fastighetsbranschen

Funktionalitet för projektfakturor

Inom fastighetsbranschen utgör projektfakturor en stor andel av den totala mängden inkommande fakturor. Det är inget undantag hos Magnolia Bostad. Ungefär 80% av deras fakturor är projektfakturor, vilket gör att det ställs höga krav på den funktionalitet som är framtagen med bygg- och fastighetsbranschen i åtanken. Det gäller både specifik funktionalitet för att hantera projektfakturor, men också funktionalitet som är framtagen för olika typer av momshantering som är vanligt förekommande, t.ex. omvänd skattskyldighet.

Idag hanterar Magnolia Bostad årligen strax över 9000 fakturor i Rillion, en ökning som skett succesivt genom åren tack vare att bolaget haft en bra tillväxt.

– Nu är fokus inställt på att lära mer om hur vi kan bli än mer effektiva och se över så vi jobbar så optimalt som möjligt med fakturaflödena. Det nytillkomna AI-stödet för automatisk kontering i Rillion låter som en intressant del att titta närmare på, avslutar Liliana Ivanoff.

Vill du veta mer om Rillion?

Berätta för oss om era utmaningar, så hittar vi en lösning för din verksamhet.