fbpx

Fakturahantering för ERP Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations

Automatisera hela processen för fakturahantering med Rillions sömlösa integration till ERP Dynamics 365 Finance & Operations (D365 FO).

Fakturahantering för ERP D365FO

ERP Dynamics 365 Finance & Operations i samarbete med Rillions lösningar innebär en rad fördelar på olika nivåer som förlänger basfunktionerna av ERP DDynamics 365 FO. Det effektiviserar ett företags kontrakt- och fakturahantering och skapar ett automatiskt, flexibelt och intelligent arbetsflöde.

Att hantera leverantörsfakturorna i ERP Microsoft Dynamics 365 FO är som regel krångligt och förenat med en hel del manuellt arbete. Därför är det klokt att investera i en nischad lösning för elektronisk fakturahantering för ERP D365 FO. Då blir arbetet effektivt, digitalt och automatiserat.

Leverantörsfakturahantering för D365FO - Rillion
Elektronisk Fakturahantering för D365FO- Rillion

Rillion är byggt för enkel integration till D365FO

Rillions lösning för elektronisk fakturahantering har utformats för att på ett enkelt sätt kunna integreras med ditt befintliga affärssystem.

Med vår integration för ERP Dynamics 365 Finance & Operations blir det möjligt att ta automatiseringen av dina leverantörsfakturor till nästa nivå. Dataflöden mellan ERP D365 FO och Rillion sker i realtid, vilket förenklar arbetsprocesserna på ekonomiavdelning och sparar mycket tid.

Fördelar med att integrera Rillion till ERP Microsoft Dynamics 365 FO

 • Ökad flexibilitet när ni sätter upp attestflöden
 • Enklare att kontrollera efterlevnad av attestregler
 • Bättre sökbarhet av fakturor
 • Lägre hanteringskostnad per faktura
 • Snabbare hanteringstid
 • Transaktioner förs automatiskt in i affärssystemets huvudbok
Fakturatolkning för D365FO - Rillion

Mer om integrationen för Dynamics 365 FO

Fakturahantering för D365FO - Rillion

Hämtas från ERP D365

 • Leverantörsregister
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Kostnadsställen
 • Momskoder
Faktablad om integrationen

Data som förs från Rillion till D365FO

 • Fullständig bokföring av fakturan
 • Fakturabild
 • Periodiseringar
 • Omvänd moms
 • Fastighetsmoms
Faktablad om integrationen
Fakturaautomatisering för D365FO - Rillion

Elektronisk fakturahantering för ERP Dynamics 365 i korthet

Allt arbete med leverantörsreskontra du normalt utför i affärssystemet, kan du istället utföra i Rillions fakturahantering för Dynamics Microsoft D365 Finance & Operations. Förutom att fakturorna blir bokförda på rätt konto, projekt och kostnadsställe kan du periodisera dem och välja i vilken period de ska kostnadsföras.

Scanning och tolkning av fakturorna

Det första steget i den dagliga hanteringen av leverantörsfakturor är datafångsten. Här finns olika alternativ: man kan välja att scanna och tolka fakturorna i egen regi, alternativt att köpa tjänsten. Vi rekommenderar Readsofts programvara för egen scanning och en lokal scanningsbyrå för tjänsten (kontakta oss så berättar vi mer om byråer i det land/de länder du vill ta emot fakturor).

Kontering och attest

Fakturorna skickas ut i ett förutbestämt attestflöde för granskning och attest. Med artificiell intelligens konteras de automatiskt vilket minimerar fel och spar tid.

När eventuella pappersfakturor scannats och tolkats, PDF-fakturor tolkats och e-fakturor tagits emot, dyker fakturorna upp i Rillion. Därefter skickas fakturan vidare enligt ett förutbestämt attestflöde. Systemet konfigureras så att de allra flesta fakturor automatiskt skickas till rätt attestant, baserat på vilken leverantör, referens eller typ av vara. Fakturan konteras och godkänns enligt uppsatt regelverk för attestering.

Data som förs från Rillion till D365FO

Några kundreferenser

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar, så hittar vi en lösning som passar för er verksamhet.