Bygg ditt business case – guide

Denna guide är framtagen för dig som funderar på att investera i en digital inköpslösning. Att granska olika leverantörer och system kan vara en tidskrävande process och framför allt förväntas det att arbetet skall leda fram till ”rätt” beslut. Då kan det kännas bra om beslutet har föregåtts av ett grundligt business case, d.v.s. en analys av vilken framtida besparing som investeringen kan generera för verksamheten.

Indirekta inköp

Indirekta inköp är ett område där det finns stora potentiella besparingar att göra. Inom tillverkande industri är det vanligt att 90% av inköpen utgörs av s.k. direkta kostnader, d.v.s. material som behövs i produktionen av slutprodukten. De indirekta inköpen utgör då bara en liten del. För tjänsteföretag, är det vanligt att de indirekta inköpen utgör nästintill 100% av den totala inköpskostnaden. Oavsett vilken kategori verksamheten befinner sig i, finns ofta stora besparingar att göra – i form av sänkta inköpskostnader men även genom minskad administration och ökad kontroll.

ROI på en digital inköpslösning

Det är inte alltid lätt att driva igenom ett investeringsbeslut och det är som regel mycket lättare om det finns ett bra underlag för vilken ROI (return on investment) man kan förvänta sig. Kommer investeringen verkligen att leva upp till förväntningarna? Ett sätt att svara på ovanstående fråga är att utarbeta ett välgrundat business case som inte bara ligger till grund för beslutet att investera – utan också för vilken leverantör och lösning som bäst skulle passa för verksamhetens behov.

Konkreta tips

Guiden ger dig konkreta tips om hur man identifierar behoven inom organisationen, vilket ligger grund för vilken ROI man rimligtvis kan förvänta sig. Men ett business case blir också en bra grund för det kravställningsarbete som föregår en investering. Det är väl så viktigt att välja rätt inköpslösning och rätt leverantör – som passar för just din verksamhet.

Ladda ner guiden

Om man överväger att införa ett systemstöd för inköp, kan denna guide hjälpa till att skapa ett trovärdigt business case som tydligt visar på vilka fördelar och besparingar man kan uppnå med en modern inköpslösning. Samtidigt får man ett bra underlag för att välja den leverantör och lösning som passar bäst för organisationen.

Är du redo för att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har