Dokumenthantering med Rillion

Skapa, importera och arkivera olika kategorier av affärsdokument. Skicka ut dokument för godkännande i ett attest- eller arbetsflöde. Ge åtkomst till dokument enligt interna behörighetsregler och koppla dokument till fakturor, för enklare granskning innan betalning.

Dokumenthantering i Rillion - Rillion Documents

En del av Rillion

 • Tillval som ger er en kostnadseffektiv lösning för enklare dokumenthantering
 • Befintliga behörighetsregler i Rillion kan återanvändas för dokument
 • Användarvänligt
 • Enkelt att implementera när Rillions fakturahanteringslösning redan är på plats

Dokumenthantering

 • Säker lagring av dokument i molnet
 • Koppla dokument till leverantörsfakturor
 • Åtkomst till dokument baserat på behöriget
 • Skapa egna mallar för dokumenttyper
 • Skapa egen mappstruktur för dokument
 • +Prime-användare: skapa dokument i Rillion
 • +Prime-användare: skapa arbetsflöde för dokument

Enkel åtkomst

 • Full kontroll över vem som har åtkomst till specifika dokument
 • Koppla dokument till fakturor – när fakturan kommer, finns efterfrågad information redan tillgänglig
 • Enkelt att söka efter dokument
 • Åtkomst när som helst och var som helst, från dator eller mobil

MINDRE FÖRETAG

Mer om dokumenthantering i Rillion One

STÖRRE ORGANISATIONER

Mer om dokumenthantering i Rillion Prime

Dokumenthantering i Rillion Prime

Rillion Documents är en tilläggsmodul som ger dig möjlighet att skapa, importera och arkivera olika kategorier av affärsdokument. Det går att skicka ut dokument för godkännande i ett arbetsflöde.

Funktionalitet

 • Importera och arkivera dokument
 • Skapa anpassade dokumentkategorier
 • Ge åtkomst enligt förinställda behörighetsregler
 • Skicka dokument i ett arbets-/attestflöde styrt av dookumentkategori
 • Flexibla rapporter per dokumentkategori
 • Dokument kan kopplas till specifika transaktioner
 • Digital hantering av dokument
Dokumenthantering i Rillion Prime
Dokument- och avtalshantering i Rillion One

Dokument- och avtalshantering i Rillion One

Samla alla avtal och affärsdokument i Rillion One. När leverantörsfakturorna skall granskas och godkännas kan du se underliggande avtal eller dokument direkt i fakturavyn, och det blir enkelt att kontrollera att fakturan överensstämmer med avtalet.

Funktionalitet

 • Importera och lagra både avtal och dokument i molnet
 • Reglera enkelt vem som ska ha åtkomst till specifika avtal och dokument
 • Avancerad sökfunktion gör det enkelt att hitta avtal (sökfunktionen omfattar text i PDF)
 • Få avisering i god tid innan ett avtal löper ut, skall sägas upp eller omförhandlas
 • Matcha fakturor mot avtal

Vill du veta mer om våra lösningar?