Automatiserad fakturahantering för ekonomichefen

Automatiserad fakturahantering har många fördelar. Förenklad och effektiv hantering av leverantörsfakturor är en av dem. Med vår lösning ökar även kontrollen och du får bättre underlag för den finansiella rapporteringen.

Fakturaautomatisering - Rillion
Fakturahantering - Rillion

Björn Axén spar tid

Vi sparar jättemånga timmar. Vi har inte räknat på hur mycket men definitivt mer än vad det kostar. Dessutom går attesterna snabbare. Påminnelser till attestanterna går ut automatiskt och administratören får en överblick över alla fakturor, var de är och vilken status de har.

Johan Asperyd, Ekonomichef på Björn Axén

Finansiell kontroll

Förbättra prognostisering och rapportering genom att alltid ha kontroll på bokade och framtida kostnader.

När alla inkommande fakturor digitaliseras och samlas i ett system, blir processen transparent och du kan med ett par klick ta fram transaktioner kopplade till en viss dimension, t.ex. leverantör, konto eller projekt.

Vår lösning är enkel att konfigurera så att den på bästa sätt stödjer era attestregler. Med regelstyrda attestflöden och enkel administration av behörigheter har du alltid koll på vem som gör vad och att era regler följs.

Fakturatolkning - Rillion

Fakturahantering anpassad för dig

Vi erbjuder olika lösningar för att matcha just dina behov. Letar du efter enkel fakturahantering som ger dig frihet i tid och plats med digitala attestflöden? Är det viktigt att det går snabbt att lära och börja använda?

Eller vill du effektivisera mer och matcha fakturor mot avtal, inleverans och order för att automatisera en mer komplex process?

Smidig integration till ditt affärssystem

Vi har färdiga integrationer till de flesta ekonomisystem och våra experter ser till att du kan börja använda systemet på ett kick.

Fakturaskanning - Rillion

E-faktura

E-faktura är det mest effektiva sättet att ta emot och överföra fakturainformation till Rillion. Även andra format såsom scannade pappersfakturor eller PDF läses in och tolkas automatiskt.

Kontering och attest

Fakturorna skickas ut i ett förutbestämt attestflöde för granskning och attest. Med artificiell intelligens konteras de automatiskt vilket minimerar fel och spar tid.

Leverantörsfakturahantering - Rillion
Fakturahantering system - Rillion

Automatisk matchning

Med hjälp av vår avancerade matchningsfunktion, kan många fakturor matchas automatiskt mot inköpsorder eller avtal. Dessa fakturor kan gå direkt till betalning utan manuell handpåläggning.

Digitala inköp och rekvisitioner

Integrera mot befintligt inköpssystem eller lägg digitala rekvisitioner i vårt system. På så sätt kan du attestera inköpet istället för fakturan – och få full kontroll över utgifterna redan innan de uppstår.

Elektronisk Fakturahantering - Rillion

Är du nyfiken på vad våra kunder tycker?

Linn Karlsson, ERA Revisorer i Norr

"Det får inte vara tekniskt svårt för våra kunder eller för oss som jobbar i verktyget. Det måste vara molnbaserat och med integrationsmöjligheter för flera olika ekonomisystem – något som Rillion uppfyller."

Linn Karlsson | ERA Revisorer i Norr

Eva Petré Rege

"Fakturaflöden i Rillion visar tydligt var fakturor kommer ifrån och vart de är på väg, vilket är otroligt fördelaktigt i samband med ett bokslut. Tack vare det grafiska attestflödet är det enkelt för alla i organisationen att styra om fakturor och snabba på hanteringen."

Eva Petré Rege | Coor Service Management

Heli Matero

"Vi ville ha den bästa möjliga lösningen även för hanteringen av leverantörsfakturor och då föll valet på Rillion. Lösningen har mycket välutvecklad funktionalitet och kommer med en smidig integration till Dynamics 365. "

Heli Matero | Technopolis Oy

Adrian Galvin

"Det är fantastiskt. Rillion känner igen fakturan och lär sig från tidigare fakturor och det gör processen smidigare. När fakturan väl kommer till projektledarnas team så är allt redan ifyllt – de behöver bara granska och godkänna"

Adrian Galvin | VMG Construction

"Lösningen kan kopplas till flera olika ekonomisystem vilket gör att vi kan samla alla kunders reskontror på ett ställe. "

Mattias Ryglert | Brain Accounting

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar du har så hittar vi en lösning som passar dig och din organisation.

Fördelar för dig som är ekonomichef

Elektronisk fakturahantering minimerar manuellt arbete vilket minskar risken för misstag gjorda av oss människor. Du får mer tillförlitlig data i systemet och borttappade fakturor blir ett minne blott.

När många manuella och repetitiva arbetsuppgifter försvinner från ekonomiavdelningen, frigörs tid för mer kvalificerat arbete. Något som på sikt skapar nöjda medarbetare och ökat värde för hela organisationen.

Med en bra lösning ökar kontrollen för alla, speciellt för ekonomiavdelningen, samtidigt som informationen görs tillgänglig för den som behöver den så att alla inblandade spar tid. Låt oss hjälpa dig till en bättre vardag!

Nästa nivå av automation

Många av våra kunder börjar med att automatisera fakturahanteringen, och lägger sedan till avtal och digitala inköp för att ta kontroll över kostnader innan de uppstår. Med vår avtalsfunktion får ni ett digitalt arkiv med automatisk påminnelsefunktion när ett avtal ska omförhandlas eller sägas upp. Periodiska fakturor matchas mot avtalen och behöver aldrig hanteras manuellt – förutom vid avvikelse.

Många av våra snabbväxande kunder kan hantera en ökande volym av leverantörsfakturor med bibehållen personalstyrka då systemet utför många av de moment som tidigare hanterats av personalen. Tänk på att elektronisk fakturahantering spar mycket tid för ekonomiavdelningen, men även för alla som attesterar fakturor.

Fördelar för organisationen

Med ett användarvänligt system och attest via mobil eller mail, snabbas attestprocessen på och försenade betalningar undviks. Du är dessutom fri att göra jobbet när som helst, och var som helst

Attestera inköpet istället för fakturan

Med vår rekvisitionshantering kan du digitalisera era indirekta inköp. Det finns en god besparingspotential genom att styra inköpen till utvalda leverantörer – där rabatter och villkor avtalats i förväg. Om leverantören frångår avtalade priser flaggas det i systemet så att du kan rätta till felet och betala enligt överenskommelse. Genom att attestera rekvisitionen innan beställningen skickas har du alltid full kontroll över vem som köper vad och till vilka priser. När fakturan kommer är det oftast för sent att häva eller justera en beställning. Läs mer om indirekta inköp på vår blogg.