• Datum: 8 & 22 februari
  • Kl. 09.00 (30 min)
  • Del 1: Vad är indirekta inköp och hur kan hanteringen av dessa öka kostnadskontrollen
  • Del 2: Hur hanterar vi de indirekta inköp i praktiken. Demo och konkreta exempel

Som CFO eller ekonomichef tror vi att kostnadskontroll är ett ämne som intresserad dig. Därför är det nu dags att fokusera på hanteringen av indirekta inköp, då dessa ger dig möjlighet att få kontroll över kostnaderna. Indirekta inköp är de inköp som inte är kopplade direkt till er verksamhet, tex kontorsmaterial, IT-produkter och inköp av tjänster. Dessa kostnader kan vara till synes relativt små, men tillsammans utgör de en betydande del av företags totala kostnader och gömmer en enorm besparingspotential hos de flesta. 

I många företag finns ingen strukturerad hantering av dessa inköp och organisationen har inte alltid inblick i avtalade leverantörer, tjänster, produkter och priser, trots att det kan leda till betydande kostnadskontroll. Utan en modern lösning är det nästan omöjligt att ha kontroll över de indirekta inköpen.

I denna webinarserie kommer vi att gå på djupet kring hur företag kan uppnå kostnadskontroll genom att hantera indirekta inköp. Välkommen att delta!

(If you prefer to learn in english, sign up here. Welcome!)

Del 1: Vad är indirekta inköp och hur kan hanteringen av dessa öka kostnadskontrollen

När: Del 1 hölls 8 februari kl 09.00

I del 1 kommer vi att berätta hur hanteringen av indirekta inköp kan ge betydande besparingar för företaget och vi kommer att titta på hur en optimal process ser ut. Du kommer också att få få ta del av lösningar på vanliga utmaningar som man stöter på vid optimering av inköpsprocessen.

Del 2: Hur hanterar vi indirekta inköp i praktiken. Demo och konkreta exempel

När: Del två hölls 22 februari kl 09.00

I del 2 kommer du att se exempel på områden som våra kunder har valt att optimera. Vi kommer att prata om hur vår inköpslösning fungerar, olika sätt att strukturerar upp inköpen och visa en demo av inköpslösningen Buyer i Rillion Prime.

En insplening av del 2, blir strax tillgänglig.

Rillion ger trygghet i hanteringen av fakturor. (peace of mind)

Rillion automatiserar hanteringen av inköpsfakturor med hjälp av artificiell intelligens. Under 30 års tid har vi hjälpt våra kunder att effektivisera sina faktureringsprocesser och frigöra tid för viktigare arbetsuppgifter. Över 3 000 företag i över 50 länder litar på oss när det gäller att optimera hanteringen av sina inköpsfakturor.

Vill du veta mer om Rillion?

Vi berättar gärna mer om våra lösningar!