Automatisera hela processen för fakturahantering med Rillions sömlösa integration till Unit4 Agresso. Unit4 ERP i samarbete med Rillions lösningar innebär en rad fördelar på olika nivåer som förlänger basfunktionerna av ERP D365. Det effektiviserar ett företags kontrakt- och fakturahantering och skapar ett automatiskt, flexibelt och intelligent arbetsflöde.

Hantera leverantörsfakturor elektroniskt

Manuella processer för hantering av leverantörsfakturor är som regel ineffektiva, i synnerhet om företagets alla leverantörsfakturor kommer in på olika sätt och i olika kanaler. Att därefter hantera och få attest på fakturor, inköpsordrar och personalens utlägg är resurskrävande och ger en långsam process.

Att manuellt stansa in fakturainformation ökar risken för fel i de data som ligger till grund för den ekonomiska rapporteringen. Att begära in attest från rätt person är tidskrävande och kan ge upphov till försenade betalningar.

Detta är inte bara ett problem för ekonomiavdelningen, utan även för inköpsavdelningen som kan få problem med relationen till leverantörerna. Den kund som ofta betalar för sent riskerar att mista eventuella rabatter och vid mycket sena betalningar kan extra påminnelse- och inkassoavgift tillkomma.

– Vi känner nu att vi har total kontroll över flödet och hanteringen av fastighetsmomsen. Att gränssnittet är väldigt lättöverskådligt är också en viktig del, liksom det engagemang och support vi får från Rillion (f.d. Centsoft).

Det finns en lösning på problemet – Digital leverantörsfakturahantering

Ett centraliserat digitalt system som tar emot alla inkommande fakturor är första steget i effektiviseringsarbetet.

I stället för att manuellt registrera data från leverantörsfakturorna i ett exceldokument eller direkt i ekonomisystemet, tar den digitala fakturahanteringslösningen hand om detta arbete. Fakturorna skannas och tolkas sedan automatiskt av systemet.

Med dagens moderna teknik finns en lösning på problemet!

Hantera leverantörsfakturor i molnet

Att implementera en modern lösning för hantering av leverantörsfakturor är inte speciellt tidskrävande och med ett flexibelt system är det möjligt att även automatisera komplexa attestflöden. Om du väljer elektronisk fakturahantering i molnet, krävs dessutom minimalt med interna IT-resurser när lösningen skall implementeras.

För organisationer som vill öka produktiviteten och sänka hanteringskostnaden för sina leverantörsfakturor, så är elektronisk fakturahantering vägen framåt. En digital lösning ger också andra fördelar såsom bättre kontroll och sökbarhet bland fakturor under hela processen. Att inte ta steget över till automatiserad fakturahantering kan på sikt bromsa tillväxten och påverka vinstmarginalen negativt.

Läs gärna mer på vår blogg: Skapa mer tid med elektronisk fakturahantering (EFH) eller boka en demo så berättar någon av våra produktspecialister mer om vår lösning för digital leverantörsfakturahantering.

– Tack vare kontrollen i attestflödet och precisionen Rillion (f.d. Centsoft) ger i bokföringen har antalet fel minskat markant och vi spar mycket tid.

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar så hittar vi en lösning som passar er verksamhet.