Coor Service Management logo

Kundinformation

Kund Coor Service Management
Bransch Facility Management
Område Sverige, Norge och Danmark
Affärssystem Agresso
Fakturor/år 400 000
Anställda 7 000
Automatisering Fakturahantering, digitalt attestflöde, kontraktshantering och inköpsordermatchning

Projekt och produkt avgörande

Coor sökte efter en flexibel purchase-to-pay-lösning i form av ett system som skulle kunna hjälpa oss med inköp och säkerställande av leverantörslojalitet, men som även levde upp till våra interna attestregelverk. Efter en grundlig upphandling och utvärdering föll valet på Rillion (som då hette Palette), som utöver att leverera en lösning som uppfyllde Coors tekniska och legala krav också hade en strategi för ett smidigt systembyte. Eva Petré Rege, Reskontrachef på Coor, berättar:

– Rillion hade en tydlig och realistisk projektplan och det märktes att de har genomfört projekt av den här storleken och komplexiteten tidigare.

Projekt och produkt var avgörande när Coor Service Management skulle välja leverantör för EFH-system

– Fakturaflöden i Rillion visar tydligt var fakturor kommer ifrån och vart de är på väg, vilket är otroligt fördelaktigt i samband med ett bokslut. Tack vare det grafiska attestflödet är det enkelt för alla i organisationen att styra om fakturor och snabba på hanteringen.

Fakturaflöden i Rillion visar tydligt var fakturor kommer ifrån och vart de är på väg - Coor Service Management

Tidsbesparingar genom automation

Coor började använda sig av Rillion i november 2017 efter ett effektivt och intensivt implementationsprojekt. I dag kan Eva Petré Rege lita på att attestinstruktionerna följs, att systemet är flexibelt nog för att kunna anpassas utan att prestandan påverkas och att kostnader automatiskt loggas på rätt kostnadsställe.

En annan påtaglig förbättring handlar om stora tidsbesparingar tack vare att tidigare manuella och tidskrävande processer automatiserats. Rillion kan ”lära” av användarnas beteende, för att på så sätt underlätta användningen ytterligare.

Tid sparas även genom ett användarvänligt och överskådligt gränssnitt. Eva Petré Rege tillägger:

– Systemet lär sig självt och vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje dag. Det innebär att vi får tid över till annat.

Ladda ner kundcaset

Läs hela kundcaset om hur Coor Service Management automatiserade sina AP-processer med Rillion.

Läs ett kundcase till

Är du redo för att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har.