Om kunden

Kund Markbygg Anläggning
Bransch Bygg- och anläggning
Område Sverige
Affärssystem Hogia Ekonomi
Automatisering Fakturainläsning, fakturahantering och attestflöde
AP-lösning Rillion (tidigare Centsoft Invoice)
Markbygg Anläggning

Om Markbygg Anläggning

Markbygg Anläggning grundades år 2000 och har över 30 års erfarenhet av arbete i mark- och anläggningsbranschen. De utför jobb inom allt från vägar och cykelbanor, till vatten och avlopp, grönytor med mera.

Nittiofem procent av de jobb som Markbygg utför är till stat och kommun, resterande är jobb för privata aktörer så som exempelvis större fastighetsbolag. Camilla Fredriksson började år 2006 som administrativ chef och hade då hand om personal och ekonomin, idag har hon fortsatt ansvar för ekonomin.

Lyhörda för önskemål

När jag började på Markbygg hade Rillion varit igång i cirka två månader. År 2007 infördes nya momsregler i byggbranschen med omvänd byggmoms. Jag hade då en del kontakt med Christoffer (VD) och Andreas (utvecklare) på Rillion och de var väldigt lyhörda för de önskemål på ändringar i systemet vi hade då och fortsatt haft genom åren. Jag tycker att användarvänligheten i Rillion har varit och är väldigt bra, just framförallt att man får vara delaktig. Idag har vi varit nöjda användare i fjorton år.

– Vi uppskattar framförallt att vi fått vara delaktiga i de ändringar och uppdateringar som gjorts i systemet och nu idag har vi varit användare i 14 år!

Markbygg Anläggning i Uddevalla
Markbygg Anläggning använder Centsoft (numera Rillion) för hantering av leverantörsfakturor

Rillion konterar allt per automatik

– Rillion underlättar i vår vardag framför allt vid konteringen av fakturor. De som använder systemet hos oss är alla platschefer, entreprenörschefer, vår VD och jag själv på ekonomi, så idag är vi runt tolv användare som dagligen använder systemet.

– Allt konteras per automatik och vi behöver bara kolla igenom och godkänna. Alla fakturor som kommer in i Rillion ankomstregistreras och momsregistreras i ekonomisystemet innan de går raka vägen vidare till attestanterna. Attestanterna går igenom fakturorna och konterar upp dem på de konton och projektnummer de vill ha, och sen går de vidare till ekonomi innan fakturorna går till betalning.

”Jag kan inte skicka några fakturor till betalning så länge inte fakturorna är färdigattesterade. Vilket känns bra för då blir det inga misstag att någon faktura betalas som inte ska betalas.”

Rillion fungerar med Byggsamordnaren

Vi använder Byggsamordnaren som Rillion är kopplat till. När attestanterna har attesterat sina fakturor i Rillion så går det per automatik direkt över till Hogia Ekonomi, när allt blivit definitivregistrerat går det över till Byggsamordnaren till deras projekt. Då får de all projektredovisning i sina projekt samlat där och kan även se fakturabilderna som Rillion skickar med.

Om man har ett projekt som har olika etapper i samma projekt kan man i Byggsamordnaren dela upp sin budget i etapper och när man får in fakturorna i Rillion kan man då också ange vilken etapp kostnaden ska belasta, och när fakturan kommer in i Byggsamordnaren så kommer den till rätt etapp där. Detta var en anpassning som ni gjorde i Rillion för att vi skulle kunna använda denna funktion.

– Bilden hämtas över från Rillion till Byggsamordnaren och kopplas automatiskt till rätt projekt.

Markbygg Anläggning Uddevalla
Markbygg Anläggning kundcase automatiserade leverantörsfakturor för byggbranschen

Tips till dig som funderar på att införa ett leverantörsfakturasystem

– Det råd jag kan ge till andra företag som har funderingar på att införa den här typen av system är att man tänker till innan om hur man vill jobba. Ritar upp hur man vill att flödena ska vara, har man projektredovisning är det bra att veta hur ska attestkedjorna se ut, hur många är det som ska attestera fakturan, lite sådana saker är bra att ha i åtanke vid införande.

Camilla Fredriksson, Ekonomichef på Markbygg Anläggning

Kom igång direkt

Det är enkelt att komma igång med Rillion. Vårt team hjälper dig från demo till implementering.