Om kunden

Kund Mattssons Fastighetsutveckling i Stockholm AB
Bransch Fastigheter
Område Sverige
Affärssystem Vitec 3L
Automatisering Fakturainläsning, fakturahantering och attestflöde
AP-lösning Rillion (tidigare Centsoft Invoice)
Mattssons Fastihetsutveckling kundcase EHF-lösning från Rillion

Fick tips om Rillion från samarbetspartner

Ann-Charlott Strömberg är Redovisningsansvarig och var med vid upphandlingen och implementeringen av Rillion som är integrerat med Vitec 3L. Hon berättar:

– Jag var med och startade upp med Rillion och en av anledningarna till att valet föll på just dem var att vi direkt tyckte det såg lättarbetat ut. Jag upplevde också att man får en god översikt när man jobbar i systemet.

Minette Klint arbetar också på ekonomiavdelningen och är den som hanterar merparten av fakturorna:

– För oss är det som natt och dag att jämföra manuell fakturahantering med hur vi arbetar med Rillion. Vi har över 30 bolag, varav 21 i dagsläget är integrerade i Rillion. Det blir en stor mängd fakturor att hantera, speciellt när vi startar upp nya projekt. Just nu upplever vi en positiv och expansiv utveckling inom bolaget och antalet fakturor ökar då naturligt.

– Om vi jämför vårt sätt att jobba idag med hur vi arbetade tidigare så sparar vi väldigt mycket tid på fakturahanteringen, vilket i längden kan innebära en tjänst mindre.

Vi fick faktiskt tips från en av våra samarbetspartners. Vi hade ett annat system en kort tid, men Rillion passar oss väldigt bra, berättar Ann-Charlott.

Just nu är vi hårt belastade och expanderar, men vår bedömning är att om vi bara jämför vårt nuvarande sätt att jobba med hur vi arbetade tidigare så spar vi väldigt mycket tid på fakturahanteringen, vilket i längden hade kunnat innebära en tjänst mindre.

Framför allt så slipper man all pappershantering. För ett år sedan gick vi ut och ställde tydliga krav på våra leverantörer och helt enkelt meddelade att vi inte längre kommer behandla pappersfakturor. Om vi får sådana via vanlig post så returneras de med information om att de ska skickas i digital form.

Det går verkligen inte att jämföra! Förut gick vi och hämtade den inkommande posten, och hade en daglig rutin kring att öppna den och sortera upp fakturorna. Det momentet är nu borta.

Vi har ett par konsulter som förstärker oss några dagar i veckan och jag känner mig alltid trygg med att det är lätt att sätta in dem i verksamheten och om någon på ekonomiavdelningen till exempel är på semester vet vi att vi tack vare Rillion fortsätter hantera fakturorna på samma sätt trots det, tillägger Minette.

Jag måste nog säga att vi egentligen inte haft några stora svårigheter. Vi fick mycket hjälp av Rillion vid uppstarten och kom snabbt igång. Sen finns det såklart detaljer och funktioner vi fortfarande är lite osäkra på och där vi förbättra oss men vi upplever att vi har bra support från Rillion i detta, förklarar Ann-Charlott.

Nu har Mattssons använt Rillion en tid men kommer att fortsätta utveckla användningen av systemet och funktionerna.

Vi ska fortsätta utveckla attesteringsfunktionen och den automatiska konteringen, där finns det mer tid att spara om vi använder det fullt ut, säger Minette.

Vilka råd kan ni ge till andra som funderar på att införa den här typen av system?

– Fundera på vilka funktioner som är viktigast för just ert företag och lägg fokus på dem inledningsvis. Vi skulle också rekommendera att man informerar sina leverantörer i god tid så att de är medvetna om att man framöver bara hanterar elektroniskt underlag. Det är också viktigt att detta sprids internt så att alla kan kommunicera det till de leverantörer de kommer i kontakt med, avslutar Minette.

Minette på Mattssons Fastighetsutveckling berättar om Rillion (f.d. Centsoft)

Kom igång direkt

Det är enkelt att komma igång med Rillion. Vårt team hjälper dig från demo till implementering.