Purchase to Pay

Hanterar du ett stort antal leverantörsfakturor per månad? Vi vet att din tid är dyrbar, därför automatiserar vi företagets alla flöden för fakturor, avtal, inköpsordrar och utlägg inom purchase-to-pay, även känt som procure-to-pay (P2P). Upptäck fördelarna med Rillions molnbaserade lösning för purchase to pay/procure to pay.

Boka en demo Produktbroschyr

Smart & flexibelt

 • Automatiserad process från inköp till betalning
 • Flexibla attestflöden
 • Avancerad fakturamatchning
 • Kontering med AI-stöd
 • Skalbart för växande företag

Översikt & kontroll

 • Översikt över alla fakturor oavsett status
 • Upptäck flaskhalsar innan de uppstår
 • Alla fakturor blir sökbara i ett klick
 • Full överblick över kostnader och leverantörer

Användarvänligt

 • Bekväm molntjänst
 • Åtkomst när som helst, var som helst
 • Attestera fakturor direkt i mail eller mobil
 • Integration till många affärs- och inköpssystem

Purchase to pay - Rillion

Vad är purchase to pay/procure to pay?

Purchase to pay/procure to pay är processen att integrera inköps- och AP-system för att öka effektiviteten av ett företags inköpsprocesser. Den existerar inom en större inköpsprocess och involverar fyra steg:

 • Val av varor och tjänster
 • Genomdriva efterlevnad och ordning
 • Mottagning och leveransbekräftelse
 • Fakturering och betalning

Bättre efterlevnad med digital inköpsprocess

Digitalisering av inköpsprocesser med procure to pay software kan stärka efterlevnad och kontroll bland leverantörer, kontrakt, regulationer, köpare och AP-avdelningar. Purchase to pay system hjälper organisationer att köpa från prioriterade leverantörer till förhandlade priser utan något manuellt arbete. Med en purchase to pay automation kan företag:

 1. Aktivt kontrollera och förbättra utgifter
 2. Konsolidera de flesta manuella processerna för att minimera fel och misstag
 3. Effektivisera katalog- och produkthantering för att spara tid och frigöra resurser
 4. Snabbt godkänna nya leverantörer
 5. Uppnå kostnadsbesparingar för att maximera värdet av inköpsförhandlingar
Effektivisera din digital inköpsprocess med Rillion

– Under vår snabba tillväxt hade vi flera projekt som pågick samtidigt. Därför var det helt avgörande att kunna hantera både inköp och leverantörsfakturor i en och samma lösning.

Fördelar med Rillions Purchase-to-pay

Fördelar med Rillions Purchase-to-pay lösning

Automatisera fakturahanteringen maximalt i din purchase to pay process genom att låta systemet matcha fakturor mot inköpsordrar eller kontrakt. Hantera endast avvikelserna och få tid över till mer kvalificerat arbete.

Med rätt procure -to- pay system blir det enklare för både chefer och medarbetare att hantera inköp, fakturor och utlägg. Samtidigt minskar det administrationen av inköp och faktura på ekonomi- och inköpsavdelningar.

När hela purchase to pay processen automatiseras blir det enklare att köpa rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris. Attestera inköpsordern istället för fakturan och få full kostnadskontroll innan köpet sker!

När hela purchase to pay processen automatiseras blir det enklare att köpa rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris. Attestera inköpsordern istället för fakturan och få full kostnadskontroll innan köpet sker!

Procure-to-pay process – helt automatiserat

Med en komplett lösning går det att automatisera företagets olika purchase to pay processer från inköp till betalning för fakturor, avtal, inköpsordrar och utlägg. För varje moment som automatiseras höjs effektiviteten vilket bidrar till ökad kontroll och lönsamhet. Vi hjälper dig på vägen mot full automation inom din procure-to-pay process så att du framöver bara behöver lägga tid på de avvikelser som uppstår.

Automatisera procure-to-pay med Rillion
Minska dina kostnader med Rillion

Lägre kostnader med system för purchase-to-pay

Det är en stor fördel att granska och attestera inköpsordern i en procure to pay process, istället för att invänta och godkänna köpet först när fakturan kommer. Då är det oftast för sent att undvika kostnaden. Med ett användarvänligt system för purchase to pay styr du inköpen mot utvalda leverantörer, vilket sänker såväl kostnader som nedlagd tid för inköpsprocessen. Samtidigt minskar administrationen för inköpsavdelningen som istället kan lägga sin tid på att förhandla fram bra avtal och rabatter.

Bättre överblick + kontroll = Ökad lönsamhet

Med Rillions procure-to-pay lösning får du komplett insikt i och kontroll över samtliga processer. Varje moment blir enkelt att noggrant observera för att identifiera avvikelser i fakturahanteringen, bedrägerier såväl som förbättringspotentialer i processerna. Vår procure-to-pay lösning ger dig en helhetssyn över dina leverantörer och kostnader från en enda centraliserad plats för att möjliggöra strategiskt beslutsfattande. Med tillgång till data och en tydlig insikt i företagskostnader är du i en bättre position att kontrollera dina kostnader, minimera risker och bättre hantera hela leveranskedjan.

Våra kundcase

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar så hittar vi en lösning som passar er verksamhet.