Fakturahantering för tillverkande industri

Tillverkningsindustrin har flera specifika utmaningar relaterade till hanteringen av leverantörsfakturor. Många företag processar stora fakturavolymer och det finns ett stort antal leverantörer som skall hanteras av ekonomi- och inköpsfunktionerna.

Fakturaautomatisering för tillverkande industrin

Renta automatiserar hela processen med Rillion

Efter en snabb tillväxtresa hade Renta ett stort behov att sätta upp automatiska processer för både inköp och fakturahantering. Man valde då att implementera Rillions lösning för full Purchase-to-Pay automation.

”Under vår snabba tillväxt hade vi flera projekt igång samtidigt. Därför var det viktigt för oss att vi kunde hantera både inköpsordrar och fakturor i Rillions system.”

Touchless fakturahantering

Rillion erbjuder en modern molntjänst för elektronisk fakturahantering som är flexibel och skalbar. Med avancerad funktionalitet för fakturamatchning mot order eller avtal, kan en stor del av fakturorna hanteras helt utan manuell handpåläggning.

Med vårt digitala attestflöde kan medarbetarna granska och attestera fakturor direkt i mobilen. Resultatet blir en effektivare process, smidiga månadsavstämningar och mindre administration.

Ekonomifunktionen får tid över till värdeskapande arbete samtidigt som hanteringskostnaden per faktura sjunker.

Elektronisk fakturahantering för den tillverkande industrin

Molnbaserat och skalbart

Vår molnbaserade tjänst är flexibel och skalbar för att passa era behov idag – men även imorgon. Lagring och drift sköts av Rillions auktoriserade personal, vilket borgar för hög datasäkerhet och god prestanda.

Attestera fakturor online

Fakturahantering

Webbaserat och enkelt – attestanter kan godkänna fakturor i mail eller mobil.

Internationell verksamhet

Leverantörsfakturahantering

Inga problem, vår lösning hanterar flera länder, valutor, skatte- och momsregler.

Flerspråkigt

Fakturahantering system

Vårt användarvänliga gränssnitt är tillgängligt på 10+ språk.

Automatisering av fler processer

Fakturahantering system

Vi erbjuder funktionalitet för en fullt automatiserad process från inköp till betalning.

Smidig integration till ert affärssystem

Rillion kan integreras med de flesta stora affärssystemen. Vårt supportteam hjälper dig att komma igång med ditt affärssystem.

Fakturascanning

Fakturatolkning

Vi erbjuder flera olika lösningar för automatiserad tolkning av pappers- och PDF-fakturor. Om ni redan har en intern lösning för scanning och tolkning kan den kopplas till Rillion.

Automatisk fakturamatchning

Låt systemet matcha fakturor mot inköpsorder, avtal eller inleverans. Hundratals fakturarader kan matchas på några få sekunder, vilket spar massor av tid för ekonomiavdelningen.

Fakturahanteringssystem
Fakturatolkning

Avtalshantering

Använd vår avtalsmodul och matcha periodiska fakturor mot avtal. Systemet skickar ut en påminnelse när avtalet behöver omförhandlas, förnyas eller sägas upp.

Purchase-to-Pay

Automatisera hela processen från inköp till betalning. Granska och attestera inköpsordern istället för att invänta och godkänna köpet – först när fakturan kommer.

Fakturaskanning

Lyssna på våra kunder

Linn Karlsson, ERA Revisorer i Norr

"Det får inte vara tekniskt svårt för våra kunder eller för oss som jobbar i verktyget. Det måste vara molnbaserat och med integrationsmöjligheter för flera olika ekonomisystem – något som Rillion uppfyller."

Linn Karlsson | ERA Revisorer i Norr

Eva Petré Rege

"Fakturaflöden i Rillion visar tydligt var fakturor kommer ifrån och vart de är på väg, vilket är otroligt fördelaktigt i samband med ett bokslut. Tack vare det grafiska attestflödet är det enkelt för alla i organisationen att styra om fakturor och snabba på hanteringen."

Eva Petré Rege | Coor Service Management

Heli Matero

"Vi ville ha den bästa möjliga lösningen även för hanteringen av leverantörsfakturor och då föll valet på Rillion. Lösningen har mycket välutvecklad funktionalitet och kommer med en smidig integration till Dynamics 365. "

Heli Matero | Technopolis Oy

Adrian Galvin

"Det är fantastiskt. Rillion känner igen fakturan och lär sig från tidigare fakturor och det gör processen smidigare. När fakturan väl kommer till projektledarnas team så är allt redan ifyllt – de behöver bara granska och godkänna"

Adrian Galvin | VMG Construction

"Lösningen kan kopplas till flera olika ekonomisystem vilket gör att vi kan samla alla kunders reskontror på ett ställe. "

Mattias Ryglert | Brain Accounting

Är ni redo för nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har.

Effektivisera för hela organisationen

När man byter till ett modernt system för elektronisk fakturahantering frigörs resurser inom ekonomifunktionen, men även inom andra avdelningar. Attestprocessen blir enklare att hantera, både för leverantörsreskontra och för attestanterna.

flaskhalsar i processen och att undvika att fakturor fastnar med försenad betalning som följd. Systemet skickar automatiskt ut påminnelser till de attestanter som har fakturor att godkänna, vilket snabbar på processen.

Alla fakturor blir sökbara på ett ställe

Utöver de stora tidsvinster som uppstår när manuella arbetsuppgifter elimineras, får ni full kontroll över hela fakturaflödet. Enskilda fakturor blir enkelt sökbara på ett och samma ställe. Även efter betalning finns fakturan kvar i Rillion, med all information son kan behövas såsom betaldatum, attest, noteringar och underlag.

Snabbare process

Via Rillions dashboard är det enkelt för administratörerna att se hur många fakturor som finns i flödet och vilken status de har. Med tydlig överblick går det snabbt att upptäcka eventuella

Attestera inköpet istället för fakturan

Många av våra kunder som har automatiserat sin fakturahantering tar steget vidare för effektivisering av närliggande processer såsom inköpsordermatchning och digitala rekvisitioner. Med Rillions lösning är det möjligt att flytta atteststeget till inköpsordern, vilket gör att ni får kontroll över kommande kostnader – redan innan de uppstår.