Fakturahantering för tjänsteföretag

Många tjänsteföretag ligger i framkant när det gäller digitalisering. Arbetsuppgifter kan utföras på distans vilket ger en flexibilitet som uppskattas av både kunder och medarbetare. Med en modern fakturahantering blir även fakturaprocessen mobil och snabb.

Elektronisk fakturahantering för tjänsteföretag - Rillion
Fakturaautomatisering för tjänsteföretag - Rillion

Lindström väljer Rillion för automatisering av inköps- och fakturahantering

Lindström ville standardisera arbetsprocesserna globalt med hjälp av ett modernt system. Då föll valet på Rillions lösning för elektronisk fakturahantering. Systemet implementerades i 13 länder och kompletterades med Rillions inköpsmodul för ytterligare automation.

– I samband med att vi började använda Rillion införde vi ett gemensamt sätt att arbeta i olika länder inom gruppen. Tack vare funktionen för rapportering i realtid är det enkelt att jämföra prestation och resultat mellan olika marknader.

Molnbaserad lösning

Rillions molntjänst för automatisering av leverantörsfakturor har många fördelar.

Medarbetarna kan granska och attestera fakturor direkt i mobilen. Ekonomiavdelningen får omedelbar kontroll över alla fakturor som alltid är enkelt sökbara oavsett status. Behovet av support och underhåll från IT-avdelningen minimeras.

Resultatet blir ett snabbare attestflöde, smidiga månadsavstämningar och mindre administration.

Smidigt attestflöde

Rillions lösning tar emot och tolkar fakturor av olika format, såsom pappersfaktura, PDF eller e-faktura. Fakturor skickas automatiskt ut i ett förutbestämt attestflöde för granskning och godkännande. Slutattesterade fakturor förs över till affärssystemet för betalning via en sömlös integration.

Smidig integration till ert affärssystem

Fakturatolkning

Fakturatolkning

Vi erbjuder flera olika lösningar för automatiserad tolkning av pappers- och PDF-fakturor. Om ni redan har en intern lösning för scanning och tolkning kan den kopplas till Rillion.

Attestflöde

Rillion skickar automatiskt vidare fakturorna till rätt attestant, enligt fördefinierade och företagsspecifika regelverk. Vid behov är det enkelt att byta ut eller lägga till attestanter i flödet.

Fakturahantering
Fakturaskanning

Fakturamatchning

Låt systemet matcha fakturor mot underliggande inköpsorder eller avtal. Vårt system matchar hundratals fakturarader på få sekunder – något som spar enormt mycket tid och pengar!

Avtalshantering

Använd vår avtalsmodul och matcha periodiska fakturor mot avtal. Systemet skickar ut en påminnelse när avtalet behöver omförhandlas, förnyas eller sägas upp.

Fakturahanteringssystem

Är ni redo för nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har.

Frigör värdefull tid för hela organisationen

Genom att införa en modern lösning för elektronisk fakturahantering och digitalt attestflöde, spar ni tid och resurser för hela organisationen. Tid som kan användas för värdeskapande arbete.

Attestera inköpet istället för fakturan

När fakturahanteringen har digitaliserats väljer många av våra kunder inom tjänstesektorn att automatisera fler närliggande processer.

Få full kontroll över leverantörsfakturorna från mottagande tills de är definitivbokade och betalda. Alla fakturor är sökbara oavsett status i Rillions lösning. Det är enkelt att se var en specifik faktura befinner sig i processen och potentiella flaskhalsar upptäcks i tid. Betalningsinformation förs över från affärssystemet till Rillion, där fakturan förblir sökbar för alla framtid.

Förenklar vid revision

Revisionen blir smidigare att genomföra när alla fakturor återfinns i ett lättåtkomligt digitalt arkiv. Tillsammans med fakturan sparas eventuella leveransbekräftelser eller kvitton som erfordras. Hela transaktionen är dokumenterad och det är enkelt att i efterhand se vilka personer som har attesterat en faktura – och när det gjorts

Rillions lösning har en inköpsmodul för indirekt inköp. Det går också att importera inköpsordrar från ett befintliga affärs- eller inköpssystem till Rillion. Då kan många fakturor matchas direkt mot inköpsorder och skickas för betalning utan manuell hantering. Många verksamheter väljer att attestera inköpet istället för fakturan och får så sätt kontroll över kostnaderna redan innan de uppstår!