Nu har vi kommer fram till det avslutande inlägget i artikelserien Fem topptrender inom Purchase to Pay 2020. Här skriver vi om trender och nyheter som du som CFO behöver känna till – som relaterar till processen från inköp till betalning.

I våra tidigare inlägg har vi berättat om:

  • Vikten av att ha goda leverantörsrelationer
  • Data och analys av stora mängder data
  • Minimera risker
  • Implementera en global lösning för P2P

I den femte och sista delen kommer vi att berätta om de nya möjligheter som öppnas med AI och automation.

Läs hela artikeln

Automatiserad fakturahantering

Automatisering av fakturahantering och andra finansiella processer är i sig inte nytt, men graden av automation ökar kontinuerligt. Med hjälp av ny teknologi kan allt fler manuella och rutinartade arbetsuppgifter automatiseras. Men med hjälp av artificiell intelligens, ofta förkortat till AI, blir även arbetsuppgifter som kräver tankeverksamhet möjliga att automatisera.

AI är relativt sett en ny företeelse på ekonomiavdelningen, men redan idag finns flera exempel där denna nya teknologi redan används. Experter tror att AI kommer att användas av de allra flesta företag i framtiden.

AI och automation inom inköp

Enligt en undersökning som genomfördes av Forrester redan 2018, planerar 89% av organisationerna att implementera artificiell intelligens inom supply chain och upphandlingsprocesser under de kommande två åren. I Sverige ser vi exempel inom kommunala verksamheter som använder AI under rekryteringsprocessen med bl.a. robotar som utför intervjuer och gallrar bland ansökningar.

Många menar att AI är en form av ökad robotisering som kommer minska behovet av mänsklig arbetskraft och i förlängningen leda till ökad arbetslöshet.

Men artificiell intelligens kan istället ses som en resurs som gör det möjligt för anställda att ägna mer tid åt värdeskapande arbete som verkligen kräver mänsklig intelligens. Det kan t.ex. vara ledarskap, kommunikation eller analys av händelser som inte går att förutse mot bakgrund av historisk data. Exempel är naturkatastrofer, olyckor eller utbrott av en pandemi.

Artificiella assistenter på ekonomiavdelningen

Idag används redan ”artificiella assistenter” inom ekonomiadministrationen, vilket minimerar antalet fel och ökar kvaliteten på underliggande data.

Robotic Process Automation och machine learning är två andra exempel på AI och automation som redan används inom många verksamheter. Läs mer om artificiell intelligens inom fakturahantering

Robotic Process Automation (RPA)

RPA är första steget mot AI och automation och detta används redan av ett stort antal företag. Robotics kan förklaras som självständiga dataprogram som utför standardiserade arbetsuppgifter enligt ett uppsatt regelverk, t.ex. att kopiera och flytta data mellan två olika system.

Det är ett typiskt område där robotiseringen eliminerar tidsödande rutinarbete samtidigt som antalet fel minskar. Fel orsakade av ”den mänskliga faktorn” försvinner helt enkelt. Denna typ av automation är mycket användbar inom fakturahantering och purchase-to-pay.

Machine learning

Machine learning är ett annat vanligt begrepp som relaterar till AI och automation. Till skillnad från robotics, är machine learning en självlärande mjukvara. Denna typ av teknologi passar verksamheter som förfogar över stora datamängder där ett dataprogram kan se mönster som är tidsödande för oss människor att upptäcka.

Machine learning kan t.ex. vara mycket användbart inom hantering av leverantörsfakturor. Här kan framför allt verksamheter med stora volymer av likartade fakturor göra stora tids- och effektivitetsvinster.

Mer om AI och automation

Om du vill fördjupa dig inom AI finns nu en världskänd (och gratis!) online-kurs: Elements of AI som skapats av Reaktor och Helsingfors Universitet.

Topptrender inom purchase to pay 2020

Detta var vår avslutande artikel i den här bloggserien om topptrender inom purchase to pay för 2020-talet. Trender och topplistor förändras över tid. Ett bra sätt att hänga med i utvecklingen av ny teknologi och automation av finansiella processer är att följa vår blogg.

Dela inlägget

Mer spännande läsning