Minimani är en finsk varuhuskedja som säljer dagliga konsumtionsvaror och hushållsprodukter. Omsättningen var cirka 145 miljoner euro under 2021 och företaget sysselsätter omkring 400 personer.

Utmaningen: långsam hantering av leverantörsfakturor

Petri Hangasluoma, Minimanis CFO, förklarar att företaget stod inför flera utmaningar med ett stort antal leverantörsfakturor och en arbetskrävande och långsam hantering. Minimanis befintliga lösning för fakturahantering var föråldrad och uppfyllde inte företagets behov. En ytterligare utmaning var att var och en av de fem butikerna hanterade sina fakturor separat.

Samtidigt som antalet leverantörsfakturor ökade avsevärt bestämde sig Minimani för att öppna en ny butik i Rovaniemi, vilket innebar ytterligare 20 000 fakturor per år att hantera. Därför beslutade Minimani också att skaffa en ny, modern lösning för sin fakturahantering.

Valet föll på Rillion Prime (tidigare Palette) som automatiserar hanteringen av fakturor genom att matcha stora fakturavolymer och artikelrader mot inköpsorder. Med Rillion är nu all fakturahantering samlad i samma system.

Effektiv automatisering av fakturor får effekt i hela organisationen

Rillion Prime har gett Minimani flera tydliga fördelar: Effektiviteten har ökat avsevärt i takt samtidigt som kostnaderna har minskat.

”Under tiden vi har använt Rillion Prime har antalet leverantörsfakturor nästan fördubblats, men samtidigt har antalet personer som hanterar fakturorna minskat med flera stycken. Rillion har förbättrat fakturahanteringen markant, det ser vi tydligt. Användarupplevelsen har också förbättrats avsevärt”, säger Petri Hangasluoma.

Customer Information

Customer

Minimani – en finsk varuhuskedja

Bransch

Detaljhandeln

Område

Finland

Business System

Dynamics 365 Business Central (tidigare Microsoft Dynamics NAV)

Antal fakturor/år

120 000

Antal anställda

400

Automatisering

Hantering av leverantörsfakturor, avtalshantering och inköpsordermatchning

– Rillion Prime gör det möjligt för oss att själva besluta om det bästa och mest effektiva sättet att hantera fakturor. Det var viktigt att hitta en bra, modern lösning och en leverantör som erbjuder tjänster på finska.

Effekterna av Rillion märks tydligt i det dagliga arbetet på Minimanis ekonomiavdelning

Effekterna av Rillion Prime märks tydligt i det dagliga arbetet på hela ekonomiavdelningen:

”Fördelen är att fakturahanteringen är mycket smidigare nu, och Rillion Prime har flera funktioner som gör att vi kan fortsätta utveckla och effektivisera verksamheten. En viktig aspekt när det gäller smidighet och effektivitet i fakturahanteringen har varit möjligheten att organisera arbetsroller på bästa möjliga sätt för att underlätta arbetsflödet”, kommenterar Teija Hautamäki, redovisningschef på Minimani.

Vill du prova Rillion?

Berätta för oss om era utmaningar så hittar vi en lösning som passar er organisation.