• Datum: 18 januari
  • Kl. 09.00 (30 min)

Rillion Prime Contract blev just lite bättre med matchning mot budgetbelopp!

Vår avtalsmodul i Rillion Prime är en modul där ni kan lagra era avtal och få påminnelser när avtal ska sägas upp eller omförhandlas. Dessutom kan ni matcha fakturor mot avtalen, för att erhålla kontering och attest samt för att fånga eventuella avvikelser mellan avtal och faktura. Modulen fungerar som en databas för lagring av avtalen i samma miljö där ni hanterar fakturorna, vilket låter er dra nytta av redan uppsatt infrastruktur samt tillgängliggör avtalen för fakturaattestanterna.
Nu har contract-modulen uppdaterats med förbättrad funktionalitet kring matchning av fakturor mot avtal. Vi kommer kika på hur fakturor kan matchas mot både fasta belopp eller budgetbelopp. Skapa regelverk för hur ofta fakturorna får komma, allt ifrån en i månaden till hur många som helst.

Innehåll:

  • Generell funktionalitet för Rillion Prime Contract
  • Lagring av avtal, påminnelseaviseringar och matchning av periodiska fakturor
  • Nyheter: Avtal med budgetbelopp
  • Nyhet: Utökad påminnelsehantering

Föredrar du webinaret på engelska istället? Klicka här