Kundinformation

Kund Tacala
Bransch Franchisetagare inom restaurang
Område USA
Affärssystem Microsoft Dynamics GP
Fakturor/år 25 000
Användare 70
Automatisering Fakturahantering, avtalshantering och dokumenthantering

Utmaningen för Tacala

Företagets grundare, Dick Reese och Don Ghareeb, öppnade sin första Taco Bell-restaurang 1989 i Columbiana, Alabama. Antalet Taco Bell-restauranger har tredubblats de gångna 30 åren och Tacala har idag fler än 300 serviceställen i Texas och sydöstra USA.

Snabb tillväxt kräver effektiva processer

2012 tog man in kapital från Altamont Capital Partners, vilket har möjliggjort en enorm tillväxt under de senaste åtta åren. Den snabba tillväxten skapade ett behov av att effektivisera hanteringen av företagets leverantörsfakturor.

Automatiserad fakturatolkning

Innan Rillion implementerades var fakturaprocessen helt manuell och pappersbaserad. Det fanns en stor mängd periodiska fakturor som anlände till de över 300 olika serviceställena. Administrationen, som skedde lokalt, var tidskrävande och det manuella arbetet ledde till många misstag och fel. Varje serviceställe ansvarar för sina lokala tjänsteavtal med en lång rad leverantörer. Därför letade man efter ett system som kunde automatisera hanteringen av både avtal och de periodiska fakturorna.

Tacalas leverantörsfakturor scannas och tolkas idag med hjälp en extern tjänst, där 98% av fakturorna digitaliseras helt automatiskt utan fel eller avvikelser. De digitala fakturorna läses sedan in i Rillion, där de direkt blir synliga i fakturaloggen.

Periodiska fakturor

Med över 300 serviceställen behövde Tacala ett system som kunde automatisera hanteringen av alla de periodiska fakturorna för hyra, underhåll och andra operativa tjänster. Med Rillions modul för avtalshantering fick Tacala ett system för lagring och digitalisering av avtalen, som gör det möjligt att automatiskt matcha återkommande fakturor mot avtalsvillkor och priser.

Digitalt attestflöde

Rillion erbjuder också ett automatiserat attestflöde, där fakturor som saknar underliggande avtal eller inköpsorder, skickas ut för attest enligt förutbestämda attestregler. Som attestant kan man sedan granska och godkänna fakturorna direkt i ett mail – utan att behöva logga in i systemet.

Systemet kan konfigureras så att fakturor som överstiger en viss summa automatiskt sänds vidare till en person med högre attesträtt, t.ex. närmaste chef.

Ladda ner hela kundcaset gratis

Ladda ner caset som PDF – denna version är på engelska.

Läs ett annat kundcase

Är du intresserad av att prova Rillion?

Boka en kostnadsfri konsultation så att vi kan förstå dina behov och ge dig den bästa lösningen.