Kundinformation

Kund USFarathane
Bransch Tillverkande industri
Område USA, Mexico och China
Affärssystem Dynamics
Fakturor/år 60000
Användare 4200
Automatisering Fakturahantering, avtalshantering och inköpsordermatchning

Företaget, som redan då hade en omsättning på 400 miljoner USD, prognostiserade en ökad omsättning till 700 miljoner USD på ett år. Det innebar bland annat:

  • Nio fabriker i USA skulle bli totalt elva under kommande 18 månader
  • Den årliga volymen av leverantörsfakturor var 60000 men förväntades öka till 80000
  • Ekonomiavdelningen var en centraliserad funktion och 100% av fakturorna ankom i pappersformat

“Jag förutsåg att Rillion skulle förbättra våra processer även inom andra funktioner än leverantörsreskontra, men jag blev ändå väldigt överraskad över att vår CFO har så stor nytta av systemet.”

Valde Rillion för omfattande funktionalitet

Innan man implementerade Rillion hanterades all intern och extern kommunikation om fakturorna via Outlook. Företaget hade ingen överblick över fakturor som låg och väntade på attest inom olika funktioner, vilket försvårade arbetet inom leverantörsreskontra. Ekonomiavdelningen kunde inte heller säkerställa att attestregler och inköpspolicyn efterlevdes och det förekom en del  oförutsedda s.k. ”vilda” inköp.

När USFarathane skulle digitalisera fakturaprocessen, föll valet på Rillion tack vare lösningens omfattande funktionalitet.

Resultat:

  • 70% förkortad hanteringstid för en faktura
  • 43% minskning av hanteringskostnaden
  • 20% ökning av fakturavolymen med bibehållen personalstyrka inom leverantörsreskontra

Överblick, tillgänglighet och kontroll

Företaget fick tillgång till inköpsdata som bidrog till förbättrad kostnadskontroll. Fakturor för indirekta inköp kunde matchas automatiskt och gå till betalning utan manuell handpåläggning. Utläggshanteringen blev smidigare och de anställda fick överblick över processen och kunde attestera direkt i mobilen.

Istället för att leta efter försvunna pappersfakturor, blev dokumenten digitalt tillgängliga via dator eller mobil. Månadsboksluten kunde genomföras på några minuter istället för flera dagar. Med Rillion blev det också enklare för företagets controllers att kontrollera specifika budgetar, när de slapp lägga mycket tid på att få tillgång till den information de behövde i sitt arbete.

Ladda ner hela kundcaset

Ladda ner kundcaset som en PDF och läs mer om hur USFarathane effektiviserade sina AP-processer med Rillion. Detta kundcase är på engelska.

Är du intresserad av att prova Rillion?

Boka en kostnadsfri konsultation så att vi kan förstå dina behov och ge dig den bästa lösningen.