Purchase-to-Pay: Buyer’s Guide

Vi har satt samman en guide med rekommendationer för dig som skall upphandla ett nytt system för elektronisk fakturahantering och som då också funderar på att automatisera hela processen från inköp till betalning – purchase-to-pay.

Guiden har tagits fram i samarbete med våra produktexperter som genomfört ett stort antal implementeringsprojekt hos kund. Det är alltså många personers samlade erfarenhet som ligger till grund för våra tips.

Guiden innehåller också information om de effektivitetsvinster som uppnås när man digitaliserar hela processen från inköp till betalning.

Ladda ner guiden

Mer inspiration från Rillion

Vill du veta mer om våra AP- och P2P-lösningar?

Boka en demo så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig på bästa sätt.