Hvis du stadig manuelt arkiverer og behandler leverandørfakturaer, kan din virksomhed opnå betydelige besparelser ved at effektivisere.

Det skyldes, at manuelle processer er ineffektive, især når virksomheder modtager de fleste af deres leverandørfakturaer uden for et fælles elektronisk system til håndtering af fakturaer.

Håndtering og behandling af leverandørfakturaer, indkøbsordrer og medarbejderudlæg ved hjælp af papirbaserede processer er langsom og vanskelig.

Manuel indtastning af fakturaoplysninger øger risikoen for fejl i de data, der ligger til grund for den økonomiske rapportering. At anmode om godkendelse af en faktura fra den rette person er tidskrævende og kan medføre for sen betaling. Dette er ikke kun et problem for økonomiafdelingen, men også for indkøbsafdelingen, der kan få problemer med forholdet til leverandørerne. Kunden, som ofte betaler for sent, risikerer at miste rabatter og ved meget forsinkede betalinger, kan selskabet blive tvunget til at betale gebyrer eller renter.

Men der findes en løsning på problemet!

Læs hele artiklen

Elektronisk håndtering af leverandørfakturaer

Et fælles elektronisk system, der modtager alle indgående fakturaer, er det første trin i strømliningsprocessen. I stedet for manuelt at registrere data fra leverandørfakturaerne i et Excel-ark eller direkte i økonomisystemet, så håndterer den elektroniske fakturahåndteringsløsning dette arbejde. Fakturaerne scannes og tolkes sidenhen automatisk af systemet.

Digitalt arkiv til leverandørfakturaer

Når fakturaerne først er i systemet, fungerer dette også som et digitalt arkiv – hvilket eliminerer håndtering af papirfakturaer og arkivering. Leverandørfakturaerne sendes i et forudbestemt godkendelsesflow, hvor både medarbejdere og ledere får lov til at gennemgå og godkende fakturaerne digitalt – enten på e-mail eller på mobilen.

Når fakturaen er godkendt til betaling, overføres oplysninger til økonomisystemet. Med en integration mellem fakturahåndteringsløsningen og økonomisystemet kan hele flowet fra køb til betaling automatiseres.

Fakturaadministration som Cloud-service

Implementering af en moderne fakturahåndteringsløsning er ikke så tidskrævende, og med et fleksibelt system er det også muligt at automatisere komplekse godkendelsesflow. Hvis du vælger elektronisk fakturahåndtering som Cloud-service, kræver det minimale interne it-ressourcer, når løsningen skal implementeres.

For virksomheder, der ønsker at øge produktiviteten og reducere omkostningerne af deres leverandørfakturaer, er elektronisk fakturahåndtering vejen frem. En digital løsning giver også andre fordele som bedre kontrol og søgbarhed blandt fakturaer gennem hele processen. Manglende overgang til elektronisk fakturahåndtering kan nedsætte væksten og påvirke overskudsgraden negativt.

Book en demo

Du kan booke en demo og høre mere om Rillions smarte løsninger.

Book en demo

Flere spændende artikler