Fakturahåndtering til D365 for Finance and Operations

Rillions løsning til elektronisk fakturahåndtering er designet til smidigt at blive integreret i dit eksisterende virksomhedssystem. Vores standardintegration til D365 for Finance and Operations muliggør fuld automatisering af dine leverandørfakturaer.

Rillion integrerer Dynamics 365 ERP

Fakturahåndtering til D365 for Finance and Operations

Rillions løsning til elektronisk fakturahåndtering er designet til smidigt at blive integreret i dit eksisterende virksomhedssystem. Vores standardintegration til D365 for Finance and Operations muliggør fuld automatisering af dine leverandørfakturaer.

Løsningen inkluderer også support til automatisering af indkøb og match af ordrer eller aftaler. Det giver dig en “zero touch”-proces fra indkøb til betaling. Dataflowet mellem D365 for Finance and Operations og Rillion sker i realtid, hvilket både forenkler arbejdsprocesserne i økonomiafdelingen og sparer jer for meget tid. Integrationen er certificeret af Microsoft og tilgængelig via Microsoft AppSource.

– Nu håndterer vi årligt 15.000 flere fakturaer, end vi var i stand til i vores tidligere system – med det samme antal medarbejdere.

Fordelene ved at integrere Rillion i Dynamics 365 FO

 • Du får større fleksibilitet i opsætningen af godkendelsesflowet
 • Det bliver enklere at kontrollere overholdelse af godkendelsesregler og prokura
 • Du kan lettere søge efter fakturaer
 • Du får en lavere håndteringsudgift pr. faktura
 • Du får en hurtigere håndteringstid
 • Dine transaktioner overføres automatisk til økonomisystemet
 • Du får smidig Dynamics 365 Finance and Operations Integration (D365FO Integration)
Fordelene ved d365fo integration med Rillion
Integrationen til Microsoft D365 erp for Finance and Operations

Integrationen til D365 for Finance and Operations

 • Leverandører
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Omkostningscenter
 • Objekter/dimensioner
 • Indkøbsordrer
 • Leveringer
 • Kvittering for bogføring af faktura
 • Momskoder
 • Fuld kontering og bogføring af både omkostnings- og indkøbsordrefakturaer
 • Link til faktura i Rillion
 • Periodisering
 • Anlæg

Er du klar til næste skridt?

Hvad er jeres største udfordringer med fakturahåndtering? Fortæl os, hvilke arbejdsopgaver I vil automatisere – så fortæller vi, hvordan!

Kort om elektronisk fakturahåndtering

Traditionel manuel håndtering af leverandørfakturaer i virksomhedssystemet er typisk kompliceret og ressourcetungt. Derfor vælger mange virksomheder at investere i en skræddersyet løsning til elektronisk fakturahåndtering. Dermed bliver processerne omkring leverandørfakturaer effektive og digitale, og jeres grad af automatisering øges.

Alt det arbejde med leverandørkonti, som du normalt udfører i virksomhedssystemet, kan du i stedet automatisere med Rillions løsning. Udover at de enkelte fakturaer bogføres på korrekt konto, projekt og omkostningssted, kan du periodisere dem og vælge den periode, hvor de skal indregnes. Med andre ord får du en komplet Dynamics 365 Finance and Operations integration / D365FO integration.

Søgbare fakturaer i Rillion

Gennem vores gnidningsfri integration med Dynamics 365 for Finance and Operations overføres fakturaoplysningerne til virksomhedssystemet, så snart fakturaen er endeligt godkendt og klar til betaling. Når betalingen er gennemført i forretningssystemet, returneres oplysninger om datoer og beløb til Rillion. Fakturaen vil altid være søgbar for alle, der godkender betalinger samt personer med administratorrettigheder.

Purchase-to-Pay-automatisering til Dynamics 365 for Finance and Operations

Langt størstedelen af vores kunder starter med at automatisere håndteringen af leverandørfakturaerne. For at opnå yderligere effektivisering kan man digitalisere hele indkøbsprocessen og også bruge automatisk match af ordrer og faktuaer. Rillions løsning inkluderer et integreret indkøbsmodul, der primært understøtter og automatiserer organisationens indirekte indkøb. Det muliggør øget automatisering af administrationen inden for indkøbs- og økonomifunktionerne. Samtidig får du mulighed for at kontrollere og optimere virksomhedens faktiske indkøb. Erfaringen viser, at der ligger store potentielle besparelser gemt i de indirekte indkøb.