På många företag har ekonomiavdelningens arbete förändrats dramatiskt under de senaste årtiondena. Arbetsuppgifter har gått från manuella till digitala och till och med intelligenta och automatiska…

Hur påverkar digitaliseringen din roll som ekonomichef? Vad händer när det kommer system som gör mer träffsäkra analyser än människan kan?

Kan det till och med bli så att du blir ersatt av en robot?

I maj 2022 bytte Centsoft namn till Rillion och Centsofts tidigare produkt heter idag Rillion One.

Läs hela artikeln

Från manuell stansning till automatisk kontering

Traditionellt har arbetet på ekonomiavdelningen bestått framför allt av bokföring och hantering av betalningar. Stora transaktionsvolymer och manuella rutiner har gjort arbetet tidskrävande.

I takt med att företag infört IT-stöd har det manuella arbetet minskat och ekonomi har kunnat lägga mer tid på att ta fram beslutsunderlag och ge stöd till ledningen.

Den ökande graden av systematisering kan sammanfattas i dessa utvecklingssteg:

Informationen blir digital
Mängden papper minskar liksom behovet av manuella överföringar. Det blir lättare att lagra och hitta information (sök istället för leta).

Uppgifter görs automatiskt
Vissa arbetsmoment reduceras eller elimineras till exempel stansning. Fakturor hamnar i attesteringssystemet elektroniskt och behöver inte längre knappas in.

Artificiell Intelligens ersätter mänskliga insatser i allt fler moment, till exempel kontering eller databassökningar. Redan idag kan återkommande fakturor tolkas och konteras automatiskt.

Den tekniska utvecklingen fortsätter i hög takt. Det finns redan bevis för att en dator kan göra ett bättre ”tankearbete” än en människa.

Men utvecklingen går förmodligen inte så snabbt att du riskerar att bli ersatt av en robot.

Däremot kommer utvecklingen att innebära fortsatta möjligheter för effektivisering av arbetet på ekonomiavdelningen. Och ökade krav på dig som är ekonomichef att kunna leda din organisation i förändringen.

Rollen som ekonomichef, under de närmaste åren, kommer troligtvis att handla mer att förbättra ekonomiavdelningens arbetssätt än att utföra själva arbetsmomenten.

Framtidens digitala ekonomifunktion

Vi har tagit fram några rapporter som stöd för dig som är ekonomichef.

Den handlar om hur tekniska lösningar möjliggör nya effektiva arbetssätt, hur du kan tillvarata dem på bästa sätt och några fällor du bör undvika.

När du laddar ner denna rapport får du även den fulla rapporten ”Är framtidens ekonomichef en robot?” – som denna bloggpost är ett utdrag från.