Med Centsoft Invoice får du marknadens modernaste system för att hantera leverantörsfakturor. Det är ett kraftfullt men ändå enkelt system att jobba i, och det fungerar både för mindre företag såväl som stora.

Centsoft Invoice är utvecklat i ett modernt webbgränssnitt som gör att systemet fungerar i alla webbläsare och på alla plattformar. Systemet passar olika branscher och typer av företag, och är ett system som ditt företag kan växa med.

Nuvarande Centsoft Invoice är vår generation 2-lösning, vilket innebär att vi lärt oss av tidigare misstag och byggt en väl fungerande produkt. Det är ett stabilt program med lågt supportbehov, men om det behövs är vi snabba på att svara och lösa problem.

Det är ett stabilt system, och den nya moderna tekniken garanterar också att systemet fungerar i många år framåt.

I maj 2022 bytte Centsoft namn till Rillion och Centsofts tidigare produkt heter idag Rillion One.

Läs hela artikeln

Användarvänlig hantering

Du kommer snabbt igång att arbeta i Centsoft. Det är ett användarvänligt system med ett intuitivt arbetsflöde som gör det enkelt för dig att komma igång.

Vid installationen hjälper vi dig ställa in de nödvändiga grundinställningarna för systemet, och vi ger dig en grundlig genomgång över hur systemet fungerar.

I och med att det är lätt att sätta sig in i systemet så kräver det också väldigt små utbildningsinsatser för ekonomipersonal och attestanter. Det gör också att det är enkelt att ta in tillfällig arbetskraft på ekonomiavdelningen.

Automatisera hela flödet

Centsoft Invoice går att anpassa helt efter dina behov, och du skapar enkelt flöden som automatiserar processen för attest. Vi hjälper dig att sätta upp konfigurationen mot ditt ekonomisystem och att anpassa efter dina rutiner och arbetssätt. Systemet kan bland annat matchas mot inleveranser och inköpsordrar från ditt ekonomisystem.

Själva tolkningen av fakturorna kan ske på olika sätt, du kan till exempel använda en tjänst för tolkning i molnet eller välja att skanna via skanningscentral.

Boka gärna in en demo med oss så visar vi dig hur det fungerar!