Tidningen Civilekonomen publicerade nyligen en artikel om hur digitaliseringen påverkar arbetssätt och profession inom revision och redovisning.

Läs hela artikeln

Automatisering och AI

I artikeln kan man läsa att automatisering och artificiell intelligens blir allt vanligare inom ekonomiadministrationen. Robotar kan komma att ta över arbetsuppgifter, eftersom de i många fall är bättre på rutinuppgifter än vi människor.

Artikeln refererar till rapporten Nyckeln till framtiden – framtidens redovisning, revision och rådgivning i det digitala landskapet, som togs fram av FAR i samarbete med Kairos Future för två år sedan. I rapporten kan man läsa om att revisionsbranschen kommer att genomgå en förändring ”från timdebitering till värdeförsäljning”, samtidigt som man går ”från noggrannhetskultur till rådgivarkultur”.

AI inom leverantörsreskontra

Reportaget behandlar även automatisering inom leverantörsreskontra, där Rillion uttalar sig om framtiden för AI på ekonomiavdelningen:

– Det finns en tydlig potential med AI, till att börja med för att ta över den manuella konteringen av fakturor. Nästa steg skulle kunna vara att systemet gör analyser för att sedan komma med förslag och beslutsunderlag.

Reportaget är skrivet av frilansjournalisten Peter Wiklund och hela artikeln finns att läsa på Civilekonomens hemsida.

Även Rillion har tidigare skrivit på temat AI inom redovisning. Läs mer i blogginlägget Är AI framtiden inom redovisning och finans?