Om du arbetar på ett bygg- eller fastighetsbolag så vet du att det finns en lång rad branschspecifika utmaningar för ekonomifunktionen.

Eftersom dessa branscher generellt sett hanterar stora finansiella värden och har många transaktioner finns omfattande finansiell lagstiftning. Till det kommer ett antal regler och lagar som skall följas. Oavsett om det gäller GDPR4MLDPCI DSS eller någon annan lag, är det av yttersta vikt att ha ordning på administrationen så att revisorer och kontrollerande myndigheter enkelt kan göra sin granskning.

Många företag inom bygg- och fastighetsbranschen har också en förhållandevis hög volym av leverantörsfakturor, jämfört med andra branscher. Många fakturor avser stora summor och behöver granskas och attesteras av flera personer innan de kan betalas.

Läs hela artikeln

Anpassad lösning – elektronisk fakturahantering för bygg- och fastighetsbolag

När Palette Software startade verksamheten i Sverige 1993 var fakturan och dess hantering i fokus. 1998 lanserades den egenutvecklade fakturahanteringslösningen Baltzar. Den allra första kunden var ett fastighetsbolag.

Nu, drygt tjugo år senare, har lösningen bytt namn till PaletteOnline och utvecklats till att bli en av de bästa EFH-lösningarna på marknaden. Lösningen erbjuds som en bekväm molntjänst och är skalbar efter kundföretagets behov – och ändrade behov över tid.

3 500 kundföretag spridda över fyra kontinenter och ett 40-tal länder använder idag Palettes lösning för digital fakturahantering. Många av dessa kunder har utvecklats i takt med Palette och automatiserar idag hela processen från inköp till betalning – Purchase-to-Pay.

Därför väljer bygg- och fastighetsbolag Palette

För ett företag inom bygg- eller fastighetssektorn, finns många skäl att välja Palette för elektronisk fakturahantering (EFH):

  • Lång erfarenhet av kunder i dessa branscher
  • Funktionaliteten i lösningen matchar specifika behov som finns inom bygg- och fastighetsbranschen
  • Standardintegrationer till de vanligaste affärssystemen, t.ex. 3L, Fortnox, Hogia, MD365, Navision och Axapta

Funktionalitet som tilltalar bygg- och fastighetsbolag

Palette har sedan start haft kunder inom bygg- och fastighetsbranschen. Under dryga tjugo års tid har därför lösningen utvecklats med fokus på de önskemål som inkommit från dessa bolag. T.ex. finns avancerad funktionalitet för projekthantering, momshantering och flerbolagshantering.

Lösningen har en välutvecklad matchningsmotor, som automatiskt matchar leverantörsfakturor mot inköpsorder, avtal eller referens.

Det webbaserade gränssnittet gör det enkelt att logga in oavsett var man befinner sig – på hemmakontoret (VPN behövs ej!), under tjänsteresan eller om man är ute på en byggarbetsplats. Attest av fakturor kan göras direkt i mobilen eller via mail.

En annan fördel med Palette är att en och samma kund kan ha obegränsat antal användare och bolag – utan extra kostnad.

Undvik bluffakturor

För bygg- och fastighetsbolag som verkar i Sverige erbjuder vi tjänsten ”Varningslistade leverantörer” som en integrerad del av fakturahanteringslösningen. Det innebär att alla fakturor automatiskt kontrolleras mot en lista från varningsinfo.se. De fakturor som matchas mot ett företag från listan över oseriösa aktörer, tillfogas ett varningsmeddelande i Palette och blir då alltid lagd i ett flöde för manuell kontroll.

Annars är ju syftet med Palettes lösning att så många fakturor som möjligt kan hanteras utan manuell handpåläggning.

Vill du veta mer?

Nyligen arrangerade vi ett webinar om automatiserad fakturahantering för bygg- och fastighetsbranschen. Palettes produktspecialist Maria Hult berättade då om Palette som företag och förklarade varför vår EFH-lösning passar så bra för just bygg- och fastighetsbolag. Presentationen innehåller också en kort demo av systemet.

Nu finns en inspelad version detta halvtimmes långa webinar, som du kan ladda ner genom att fylla i dina uppgifter nedan.

Det går också bra att boka en demo för att få en privat visning av systemet, som genomförs via webbmöte med en av våra kunniga säljare.

Välkommen!