Vi är glada och stolta över att kunna dela med oss att Centsoft har av Dagens Industri blivit utsedda till ett av Sveriges Gasellföretag 2017. Centsoft är därmed ett av Sveriges snabbast växande företag och mest lönsamma. Vi vill passa på att tacka alla våra kunder och partners som möjliggjort detta för oss.

I maj 2022 bytte Centsoft namn till Rillion och Centsofts tidigare produkt heter idag Rillion One.

Läs hela artikeln

För att kvalificera sig till Gasellföretag krävs att man som bolag uppfyller följande kriterier:

– En omsättning som överstiger 10 Mkr

– Minst tio anställda

– Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden

– Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren

– Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

– I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner

– Sunda finanser

Läs mer här.