Det blir allt vanligare att prenumerera på mjukvara, så kallad SaaS-lösning ”Software-as-a-Service” framför att köpa ett antal licenser som installeras lokalt på organisationens servrar.

Idag erbjuds de allra flesta system som molntjänst, där leverantören står för både systemets drift och kundernas datalagring.

Läs hela artikeln

Många av de vanligaste affärssystemen finns som molntjänst och de företag som inte redan gått över till molnversionen kommer sannolikt att göra det inom en snar framtid.

Även hos oss på Rillion ser vi tydligt denna trend:

95% av våra nya kunder väljer Rillion som molntjänst, framför en installerad programvara.

Vill du läsa den här artikeln på engelska? Då hittar du den här: On Premise or SaaS – Which is Better?

Hur förändras bolagets kostnader när man väljer en SaaS-lösning?

I den här artikeln ska vi titta närmare på hur kostnader för systeminköp och drift förändras när man går från lokal installation till molntjänst.

Enkelt uttryckt kan man säga att vid en lokal installation betalar man mycket i början, genom investering i licenser, hårdvara och installation. Sedan blir den löpande underhållskostnaden lägre, men med upprepade engångskostnader för uppgradering av mjuk- och hårdvara.

Om man istället väljer molntjänst, fördelas kostnaden för mjukvarulicens, drift och uppgraderingar över tid – med en fast månadskostnad under avtalsperioden.

Illustration över vad en installerad IT-lösning kostar jämfört med SaaS eller molntjänst

Licenskostnaden är toppen av isberget

För att jämföra kostnader för en mjukvara som lokal installation vs. molntjänst, kan man likna kostnaden vid ett isberg.

Vid en lokalt installerad IT-lösning syns endast toppen, vilket motsvarar licenskostnaden som är en direkt kostnad – själva systeminköpet. Övriga relaterade kostnader, t.ex. hårdvara, tidsåtgång hos den interna IT-personalen och underhållsavgift till systemleverantören döljer sig under vattnet.

Vid jämförelse kan de ackumulerade månadskostnaderna för molntjänsten tyckas vara höga. Den synliga delen av isberget blir betydligt större. Det handlar inte bara om att licenskostnaden slås ut på hela avtalsperioden, utan nu ingår även hårdvara, datalagring, löpande underhåll och uppgraderingar.

Så ja, det ser ut att bli dyrare med en molntjänst när man tittar på fakturan från systemleverantören.

Finns det dolda besparingar med en molnlösning jämfört med installerad IT-lösning ?

Finns det dolda besparingar med en molnlösning?

Vid övergång till molntjänst minskar arbetsbördan för företagets egna IT-personal och man slipper oförutsedda engångskostnader för uppgradering av både mjuk- och hårdvara. På sikt blir det en besparing – alternativt extra IT-resurser för andra projekt.

Vilka kostnader döljer sig i en installerad IT-lösning?

I nedan grafik är det enkelt att förstå vilka ”dolda” kostnader som ofta uppstår vid en lokalt installerad programvara.

Det kan vara svårt att förutspå när extrautgifter för ny hårdvara eller mjukvaruuppgraderingar uppstår. Projekt relaterade till uppgraderingar tenderar också att ta mycket interna resurser i anspråk, både inom IT och andra funktioner.

För den som arbetar med budgetering och prognoser över framtida kostnader, så är SaaS-modellen att föredra. Det finns en förutsägbar kostnad under hela avtalsperioden.

Graf över kostnader som döljer sig i en installerad IT-lösning

Förklaring kostnader som döljer sig i en installerad IT-lösning

Finns det andra fördelar med mjukvara som molntjänst?

När en och samma aktör, i det här fallet systemleverantören, ansvarar för mjukvara, infrastruktur och plattform blir systemets prestanda som regel bättre än vid en lokal installation.

Molntjänster erbjuder hög datasäkerhet. Delade resurser innebär stordriftsfördelar i arbetet mot dataintrång. Auktoriserad personal övervakar driften och uppgraderingar görs löpande för att bibehålla hög datasäkerhet och god funktionalitet.

I blogginlägget Fördelar med Rillion som molntjänst berättar vi mer om de fördelar som specifikt gäller för Rillions fakturahanteringslösning i molnet.

Mer spännande läsning