Digitaliseringen håller på att förändra våra liv på många sätt – inte minst våra arbetsliv. En viktig del i digitaliseringen är användandet av olika typer av molntjänster, som gör att vi i dag kan arbeta från i princip vilken plats som helst bara vi är uppkopplade.

Just nu ser vi två starka trender i samhället – mobilitet och molntjänster. När det gäller molntjänsterna spår en del till och med att de tjänster vi utvecklar där kommer att innebära samma kulturförändring som när vi fick pc:n eller internet.

I maj 2022 bytte Centsoft namn till Rillion och Centsofts tidigare produkt heter idag Rillion One.

Läs hela artikeln

Förändrar vårt arbete

Molnet och dess tjänster är fortfarande i sin vagga men redan erbjuds allt mer utvecklade tjänster, och man behöver inte vara it-expert för att inse att molntjänster kommer att ha en djupgående effekt på våra arbetsmetoder.

En molnlösning innebär att du arbetar mot en server över internet istället för att en tjänst eller program finns nedladdad lokalt på din dator. Eftersom du arbetar mot molnet så är du inte beroende av en specifik dator som befinner sig på en specifik plats, utan det enda som krävs är en uppkoppling och en dator, surfplatta eller en smart telefon – och du får enkelt tillgång till ditt material var du än befinner dig.

Förändrat beteende

Allt fler efterfrågar också möjligheten att kunna jobba mer mobilt, och för att göra detta så krävs det säkra och sofistikerade mobila tjänster – i molnet. Och ju fler mobila tjänster som vi får tillgång till desto enklare är det att vara mobil. En växelverkan som förändrar vårt beteende och driver på utvecklingen ytterligare.

Vi ser också en tydlig förändring i användares beteende att man går från att använda stationära datorer till mobila enheter. Dessutom har vi en yngre generation på väg ut på arbetsmarknaden som har vuxit upp med det mobila sättet att konsumera information på och interagera med. För att attrahera den yngre arbetskraften är det därför avgörande att arbetsgivare skapar arbetsplatser som också stödjer de tekniska framstegen.

Behovsanpassade plattformar

Samtidigt finns det så klart utmaningar för företagen för att klara av övergången, och för att företagen ska kunna sköta sina tjänster i molnet krävs det behovsanpassade plattformar.

Men utvecklingen har på många håll redan kommit så långt så att du i dag kan driva hela affärsprocesser i molnet, dessutom till en bråkdel av den tidigare kostnaden. Allt fler företag ser styrkan i detta, och företag som ligger i framkant frågar sig inte längre varför de ska använda molnet utan hur de kan använda det.

Mer spännande läsning