Att år efter år gå kvar i samma gamla rutiner kan bli kostsamt för ett företag. Genom att gå över till nya digitala arbetssätt och förändra rutinerna kan ditt företag spara mer tid och jobba mer kostnadseffektivt.

Alla företag har ett behov av att jobba smartare, och effektivisera sina arbetssätt. I takt med att tekniken utvecklas finns också större möjligheter till detta. I dag kan man få digitala tjänster för alla typer av tjänster, från bokföring och dokumenthantering, till olika typer av mötestjänster.

Läs hela artikeln

Spara tid – och kostnader

Att ta steget över till framtidens arbetsplats kan kännas stort men det behöver inte vara svårt. Ett första steg är exempelvis att se över ekonomiavdelningens rutiner, och att successivt uppdatera era system till effektivare molntjänster. Elektronisk fakturahantering är bara ett exempel på en effektivisering som man kan göra i molnet. För vissa branscher går det också att samordna sitt system för projektrapportering och orderhanteringssystem med fakturahanteringen – och på så sätt spara ytterligare tid.

Genom att ta bort pappersarbetet och automatisera en del av ekonomihanteringen tar ni bort tidsödande rutinarbete, får snabbare arbetsflöden och kan på så sätt sänka kostnaderna. Era medarbetare slipper även att jobba med ett monotont och enformigt arbete, och får tid över till annat. Arbetsvardagen för de anställda blir enklare och mer flexibel, och ni kan helt enkelt koncentrera er på er kärnverksamhet.

Flexibilitet och säkrare hantering

Den nya digitala arbetsplatsen kräver heller inte att du är på kontoret, utan du kan logga in och sköta ditt arbete från var som helst. Detta ger också en flexibilitet när det gäller arbetstider. I dag jobbar vi inte bara kontorstider mellan 9-17, utan behöver ofta kunna vara mer flexibla för att få ihop livspusslet. Det blir enklare för företag att växa på olika platser och att locka till sig den bästa kompetensen.

Förutom att man kan jobba på distans i systemen, så är den stora styrkan med molntjänsterna att alla dokument digitaliseras och du har tillgång till arbetsdokument från valfri enhet och tillgång till realtids-dataströmmar.

På större företag är det vanligt att fakturor skickas runt i organisationen för attest– vilket både är tidskrävande och en riskfaktor. Fakturor riskerar att försvinna eller blir försenade i attestflödet, vilket kan resultera i försenade betalningar. Med ett digitaliserat system blir arbetet effektivare och hanteringen säkrare, rutiner och interna attestflöden blir tydligare och enklare att spåra och följa. Det blir även mycket enklare att ta in vikarier i arbetet. Läs mer om vårt systemstöd för att attestera fakturor digitalt

Dela inlägget

Mer spännande läsning