Palette Software AB har genomfört en typ 2 SOC 2-kontroll av Online Cloud Service Operation (“PaletteOnline”) för granskningsperioden 1 januari 2021 till 31 oktober 2021. Undersökningen utfördes av den oberoende aktören Schellman & Company, LLC. SOC 2 (Service Organization Control) är ett ramverk från AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) som säkerställer och formaliserar informationssäkerheten hos tjänsteleverantörer.

Läs hela artikeln

Palette Software AB har genomfört en typ 2 SOC 2-kontroll av Online Cloud Service Operation (“PaletteOnline”) för granskningsperioden 1 januari 2021 till 31 oktober 2021. Undersökningen utfördes av den oberoende aktören Schellman & Company, LLC. SOC 2 (Service Organization Control) är ett ramverk från AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) som säkerställer och formaliserar informationssäkerheten hos tjänsteleverantörer.

Genom att anlita en extern, oberoende aktör för kontroll och rapportering, kan Rillion möta kunder, samarbetpartners och blivande kunders behov av en objektiv utvärdering av företagets operativa verksamhet. Palette har på ett framgångsrikt sätt fullföljt nedan SOC-rapport:

  • SOC 2 – Rapport gällande kontroller inom en tjänsteorganisation som är relevanta för säkerhet och tillgänglighet.

De grundprinciper, ”Trust Service Criterias”, som har utvärderats inom ramen för SOC 2-undersökningen är:

  • Säkerhet – Att information och system är skyddade mot potentiellt missbruk, stöld eller obehörig borttagning av data, missbruk av programvara samt felaktig ändring eller läckage av information.
  • Tillgänglighet – Information och system är tillgängliga för organisationens verksamhet och lever upp till verksamhetens mål och syfte.

Återkommande SOC 2-kontroll

Palette Sofware har åtagit sig att utföra SOC 2-kontroller varje år. Palette Software har också tilldelats ett intyg om efterlevnad av lagkraven enligt GDPR.

Ladda ner pressmeddelandet

Ytterligare information finns i det officiella pressmeddelandet (på engelska): Palette Software AB Soc Audit EMEA Online Cloud Service Press Release

Ett system för automatiserad hantering av leverantörsfakturor

Palettes fakturahanteringslösning automatiserar datafångst, attestflöden och fakturamatchning mot order eller avtal. Lösningen erbjuder också ett digitalt och sökbart fakturaarkiv. Systemet minskar hanteringskostnaden, frigör tid inom leverantörsreskontra och bidrar till ökad kostnadskontroll inom hela organisationen.

Presskontakter

Mats Ferm, CEO, Palette Software Skicka e-post Kristina Alstermark, CMO, Palette Software Skicka e-post

Dela inlägget

Mer spännande läsning