Allt fler företag och organisationer vill idag köpa sitt ekonomi- eller redovisningssystem som en SaaS-lösning (Software as a Service). Den globala marknaden för molntjänster som riktar sig till bank- och finanssektorerna beräknas öka till 24,4 miljarder USD till år 2021. Den starka tillväxten drivs av efterfrågan på flexibilitet, effektivitet och rörlighet – vilket SaaS (Software as a Service) kan erbjuda.

Ekonomi- och redovisningssystem har traditionellt sett varit system som installerats lokalt hos kunden. Generellt sett har inte ekonomifunktionen varit så snabb att anamma molnbaserad teknik, däribland SaaS-lösningar. Men med tiden har utbudet av SaaS-tjänster mognat och dessa lösningar är nu väldigt attraktiva för många företag

Läs hela artikeln

Vilka fördelar finns med SaaS-lösningar?

Effektivitet

En SaaS-lösning kan erbjuda högre process- och kostnadseffektivitet. Det blir t.ex. enklare och billigare att uppgradera mjukvaran, vilket ofta görs av mjukvaruleverantören. Det besparar den interna IT-avdelningen ett stort arbete, vilket annars behövs när lokalt installerad mjukvara skall uppgraderas.

SaaS-lösningar kan också helt eliminera vissa overhead-kostnader, såsom hårdvara och serverkapacitet. Dessutom fördelas kostnaden för mjukvaran jämnt över den tidsperiod den används, istället för en hög initial investering i licensen.

Mobilitet

Med molnbaserade tjänster kan personalen enkelt logga in i systemet och komma åt all data, oavsett var eller när de arbetar. Detta efterfrågas i allt större utsträckning, eftersom fler och fler arbetar hemifrån eller reser i tjänsten. Bara i USA har andelen tjänstemän som regelbundet arbetar hemifrån ökat med 115% under det senaste decenniet.

Det finns så klart andra sätt att ge tillgång till system och affärskritisk data för personal som arbetar utanför kontoret, men det har för många varit en utmaning att få det att fungera bra. Med en SaaS-lösning behövs endast en Internetuppkoppling för att kunna logga in i systemet och få tillgång till all data.

Flexibilitet

En av de huvudsakliga fördelarna med SaaS är flexibiliteten och skalbarheten. Eftersom mjukvaran kontrolleras från ett enda ställe, kan uppdateringar och ny funktionalitet implementeras efter hand som de efterfrågas, vilket är en stor fördel mot bakgrund av dagens höga förändringstakt inom näringslivet. Nya användare kan läggas till genom ett par klick och detsamma gäller för användarkonton som skall plockas bort.

Organisationer som väljer att implementera SaaS-lösningar behåller ofta en blandad miljö, där t.ex. affärssystemet är lokalt installerat medan själva redovisnings- eller fakturhanteringssystemet ligger i molnet. Om leverantören av SaaS-tjänsten även erbjuder integrationslösningar, kan det vara enkelt att integrera den nya lösningen med övriga, redan implementerade system, vilket då ger ytterligare effektivitetsvinster.

SaaS-lösningar har använts under en längre tid inom andra områden och med ytterligare teknisk utveckling och ett ökat utbud av molnbaserade tjänster kan nu även ekonomiavdelningar dra nytta av fördelarna med SaaS.

Dela inlägget

Mer spännande läsning