Et tidligere bloginlæg handlede om, hvordan bedre teknologi og processer kan hjælpe organisationer med at fjerne tidskrævende, manuelle processer og derigennem opnå en større fremgang.

Mens en række organisationer i Europa nu tager de første skridt mod digital omstilling, er mange virksomheder i de nordiske lande allerede kommet langt.

Digitalisering af højt prioriteret på ledelses- og bestyrelsesniveau i Norden. Her taler man ofte om ”disruption”, dvs. hvad virksomheder kan opnå ved at skifte teknologi for diverse forretningsprocesser.

Read full article

Lang vej til mål

I praksis kan aktuelle digitaliseringsprojekter dog tages endnu længere. I henhold til en rapport fra Accenture er de fleste organisationer i Norden begyndt at digitalisere deres interne processer, men der er stadig lang vej til, at deres mål indenfor digital omstilling er nået.

Nordiske virksomheder har sjældent papir-baserede processer

I stedet for helt at revolutionere virksomheden, ser digitale projekter ud til at have hjulpet organisationer med at nå et fornuftigt niveau af digital udvikling for siden så at stoppe dér. Selvom dette har ført til den fordel, at de er kommet væk fra utidssvarende, manuelle processer – det er i dag sjældent med papirbaserede processer i Danmark og de øvrige nordiske lande – har organisationerne endnu ikke noget det niveau af digital modenhed, som behøves for at drive virksomheden yderligere fremad. Ifølge Microsoft resulterer denne tilgang i ”sporadiske initiativer med begrænsede resultater”.

Digital omstilling i Norden – uudnyttede muligheder

Hvor meget videre kan man komme, når nu de mest forældede og omkostningstunge processer er elimineret? Nedenfor kigger vi på de muligheder, som stadig ikke udnyttes af virksomheder i de nordiske lande:

Fleksibilitet

Den rette teknologi kan føre til en skalérbar og fremtidssikret organisation. Mens mange organisationer har taget et eller flere skridt i den rigtige retning, kan der findes endnu mere moderne og fleksible løsninger, som det er muligt at integrere med de nuværende systemer og de, som skal tages i brug længere fremme i tiden.

Samarbejde

At opnå samarbejde indenfor organisationen. Løsninger, som samler og udnytter al data, som organisationen genererer, for at fintune processerne. For eksempel skulle denne data kunne anvendes for at oplyse økonomichefen eller CFO’en om, at en specifik leverandør giver en merværdi til organisationen på trods en højere pris end konkurrenterne.

Automatisering

Mange organisationer i de nordiske lande er begyndt at implementere systemer for at forenkle hele processen fra indkøb til betaling (P2P). Disse løsninger giver mulighed for en automatiseret proces, som er markant bedre end papirbaseret håndtering, men der kræves stadig en del manuel behandling. Næste generation af løsninger vil komme til at kunne automatisere mange dele, som i dag kræver manuelle ressourcer. I stedet for at fortsætte med et antal manuelle arbejdsrutiner for at kontere og matche fakturaer mod indkøbsordrer eller at flytte data mellem forskellige systemer, automatiserer næste generation af P2P-løsninger disse arbejdsopgaver – og frigør dermed endnu mere tid for personalet, der arbejder med kreditorstyring og -bogholderi.

Ny teknologi for automatisering af regnskabsprocesser

Den nyeste teknologi tilbyder fleksibilitet, integrationer til eksisterende økonomi- eller forretningssystemer og kan skaleres i forhold til fremtidig vækst og ændrede forhold i organisationen.

Rillions løsninger er designet til at hjælpe organisationer med at tilpasse sig det hele tiden skiftende erhvervsmiljø og med tanke på fremtiden.

Flere spændende artikler