Key Performance Indicator (KPI) tarkoittaa avainmittaria, jolla yritys voi seurata tietyn liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Taloushallinnossa on tärkeää seurata ostoreskontran KPI-mittareita, jotta yritykset pystyisivät tunnistamaan kehityskohteet ostolaskujen käsittelyssä ja optimoimaan koko ostolaskuprosessia. Oleellisten mittareiden seuraaminen myös auttaa varmistamaan, että ostoreskontran tavoitteet ovat yhtenäiset koko liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.

Tässä blogipostauksessa esittelemme 7 tärkeintä KPI-mittaria, joiden avulla ostoreskontran tehokkuutta voidaan seurata.

Lue koko postaus

Automaattisesti kästeltävien laskujen määrä

Yksi ostoreskontratiimin tärkeimmistä tehtävistä on automatisoida ostolaskujen käsittely. Tämä KPI-mittari kertoo, missä määrin yrityksen ostolaskuprosessi on automatisoitu. Se antaa hyvä kuvan siitä, kuinka paljon taloushallinto hyödyntää automaatiota manuaalisen työn minimoimiseksi ja inhimillisten virheiden vähentämiseksi. Ostolaskujen automatiosointi lisää taloushallinnon työn tehokkuutta ja vapauttaa aikaa tärkeimmille työtehtäville.

Tekoälyn automaatioaste

Tekoälyllä on merkittävä vaikutus ostolaskuprosessien automaatioasteeseen.  Tämä ala-kategoriaan kuuluva KPI-mittari näyttää, kuinka tarkasti tekoäly on ennustanut tietyn laskun tiliöinnin.

Laskujen täsmäytys sopimuksiin

Yrityksillä on keskimäärin 15-25 prosenttia toistuvia laskuja. Tämän avainmittarin avulla ostoreskontrastiimissä voidaan seurata, kuinka monta toistuvaislaskua on onnistuneesti täsmäytetty sopimuksiin.

Verkkolaskujen osuus

Verkkolaskutus on prosessi, jossa laskuja lähetetään ja vastaanotetaan sähköisesti. Tämä mittari osoittaa ostoreskontran vastaanottamien verkkolaskujen prosenttiosuuden. Sähköinen laskutus vähentää laskujen käsittelyaikaa ja inhimillisiä virheitä, sekä paperi- ja PDF-laskuihin liittyviä kustannuksia.

Keskimääräiset käsittelypäivät

Tämä KPI-mittari näyttää kuinka kauan lasku on ollut käsittelyssä – laskun vastaanottamisesta maksuun saakka. Korkea käsittelyaika voi viitata ostolaskuprosessin pullonkauloihin, jotka johtavat maksuviivästyksiin, sakkoihin ja toimittajasuhteiden huonontumiseen. Ostoreskontrasta vastaavat voivat käyttää tätä mittaria tunnistakseen missä ostolaskuprosessin pullonkaulat ovat ja ryhtyä toimiin prosessin sujuvoittamiseksi.

Maksu

Maksujen KPI-mittari kertoo, kuinka iso osa laskuista on maksettu ajoissa vrt. myöhässä. Tämän mittarin avulla ostoreskontratiimissä voidaan tunnistaa mahdolliset ongelmat maksuprosessissa ja puuttua niihin ennen kuin niistä tulee suurempia ongelmia.

Ostotilauksiin täsmäytetyt laskut

Tämä mittari kertoo niiden laskujen prosenttiosuuden, jotka on onnistuneesti täsmäytetty ostotilauksiin. Se auttaa yritystä välttämään vääriä maksuja sekä mahdollisia ristiriitoja toimittajien kanssa. Ostotilauksiin täsmäytettyjen laskujen seuraaminen auttaa ostoreskontratiimiä tunnistamaan alueet, joissa täsmäytysprosessia on parannettava.

Analytiikka antaa lisää tehoja ostolaskuprosessiin

Haluatko tehostaa ostolaskujen käsittelyä ja viedä automaation uudelle tasolle? Rillionin avulla saavutat maksimaalisen ostolaskuautomaation ja saat käyttöösi dashboard-näkymiä, jotka sisältävät kaikki tärkeimmät mittarit. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja ja aloittaaksesi matkasi kohti 100 prosentin ostolaskuautomaatiota.

Lue lisää