Smidig fakturahantering för SAP Business One

Automatiserad hantering av leverantörsfakturor för SAP Business One. Få tillgång till fakturahantering av världsklass med vår sömlösa ERP integration.

Leverantörsfakturahantering för SAP Business One - Rillion

Fakturahantering för SAP Business One

Att hantera leverantörsfakturorna i SAP ERP kan vara krångligt och förenat med mycket manuellt arbete. Därför är det många företag som väljer att investera i en nischad lösning för elektronisk fakturahantering. När alla leverantörsfakturor digitaliseras försvinner många manuella arbetsmoment samtidigt som kontrollen över fakturaflöde och cashflow ökar.

Rillions lösning för elektronisk fakturahantering är utvecklad för att enkelt kunna integreras med våra kunders befintliga affärssystem, t.ex. SAP Business One ERP.

Fördelar med att integrera SAP Business One till Rillion

 • PDF- och pappersfakturor skannas och tolkas automatiskt
 • Information från e-fakturor överförs direkt
 • Digitala och flexibla attestflöden förenklar för medarbetarna
 • Det blir enkelt att kontrollera efterlevnad av attestregler
 • Ni får lägre hanteringskostnad per faktura
Fakturatolkning för SAP Business One - Rillion
Elektronisk Fakturahantering för SAP Business One - Rillion

Så här fungerar vår ERP integration till SAP

Masterdata som t.ex. kontoplan, valutor, dimensioner, momskoder och leverantörer hämtas från SAP Business One till Rillion. Vår integration ger också möjlighet att importera inköpsorders från affärssystemet, vilket är en förutsättning om man vill använda funktionen automatisk fakturamatchning.

Hämtas från affärssystemet:

 • Leverantörsregister
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Kostnadsställen
 • Momskoder
 • Inköpsordrar (frivilligt)

Data som förs från Rillion till SAP B1

 • Fullständig bokföring av fakturan
 • Fakturabild
 • Periodiseringar
 • Moms
Fakturahantering för SAP Business One - Rillion
Fakturahanteringssystem för SAP Business One - Rillion

Slutgodkända fakturor förs över till SAP Business One

Leverantörsfakturorna tolkas och registreras i Rillion och skickas sedan ut i ett förutbestämt attestflöde.

Attestanterna granskar och godkänner fakturorna på sin dator eller direkt i ett mail eller mobil. Slutgodkända fakturor förs över till affärssystemet, där transaktionerna automatiskt förs in i huvudboken.

Läs mer om hur integrationen i vårt faktablad. Informationen är på engelska.

Automatisk fakturamatchning för SAP Business One

Automatisk fakturamatchning

Eftersom Rillions integration till ERP SAP B1 omfattar import inköpsordrar, är det möjligt att även automatisera matchning av fakturor mot order. Fakturor med underliggande inköpsorder matchas av systemet på huvud- eller radnivå på bara några sekunder, vilket spar massor av tid för ekonomifunktionen.

Matchning mot avtal

Med Rillions avtalsmodul kan även fakturor matchas mot kontrakt. Det effektiviserar hanteringen av återkommande fakturor, exempelvis leasing, städning, telefoni mm. Avtal registreras i Rillion och godkänns av behörig attestant. Om de återkommande månadsfakturorna överensstämmer med avtalet kan dessa gå direkt för betalning, utan manuell handpåläggning.

Fler vinster med att integrera Rillion till SAP ERP

Våra kunder upplever en lång rad fördelar med att hantera leverantörsfakturorna i ett separat system utanför affärssystemet.

Här några som nämns ofta:

 • Användarvänligt gränssnitt som förenklar för attestanter
 • Mobilåtkomst: granska, kontera och godkänn fakturor ”on the go”
 • Bättre sökbarhet över alla fakturor oavsett status
 • Automatiserad kontering på flertalet fakturor
 • Snabbare flöden och mindre manuellt arbete

Vår SAP ERP integration används redan av många kunder och den uppdateras löpande i takt med att systemen utvecklas. Läs mer om hur integration till ERP affärssystem fungerar.

Användarvänligt gränssnitt som förenklar för attestanter

Arbetar ni i olika affärssystem SAP eller annat ERP?

Våra AP-lösningar kommer med standardintegrationer till ett 100-tal olika affärssystem på marknaden. Vi har t.ex. flera svenska kunder som använder Rillion i kombination med Unit 4 eller Dynamics 365.

Rillions EFH-lösning kan integreras till flera affärssystem hos en och samma kund. Det är särskilt intressant för större organisationer med många dotterbolag, där man arbetar i flera olika ERP – men vill ha ett gemensamt system för hantering av leverantörsfakturor.

Det har visat sig vara en stor fördel vid, t.ex. byte av affärssystem, då man helst gör det bolag för bolag. Under perioden då ERP-bytet pågår hanteras leverantörsfakturorna automatiskt i ett fristående system.
Har du frågor? Vi berättar gärna om hur vår integration mellan Rillion och SAP ERP fungerar. Rillion kommer även med en standardintegration till SAP R3 ERP.

Välkommen att boka en gratis demo och se vårt fakturahanteringssystem!

Det tyska mjukvaruföretaget SAP SE (Systems Applications Products Societas Europaea) producerar affärssystem för företag, koncerner och myndigheter. Deras kunder återfinns världen över och i flera olika segment vad gäller branscher och företagsstorlek.

Det finns inte ett affärssystem SAP, utan flera. SAP har tidigare främst fokuserat på system för stora företag, men på senare år har man aktivt börjat bearbeta marknaden för små- och medelstora företag, framför allt då med SAP Business One (SAP B1). Det finns idag 25 olika SAP-system att välja mellan.

SAP är ett tyskt mjukvaruföretag som producerar affärssystem för företag, koncerner och myndigheter. Deras kunder återfinns världen över och i flera olika segment vad gäller branscher och företagsstorlek. Det finns inte ett affärssystem från SAP, utan flera. SAP har tidigare främst fokuserat på system för stora företag, men på senare år har man aktivt börjat bearbeta marknaden för små- och medelstora företag, framför allt då med SAP Business One (SAP B1). Det finns idag 25 olika SAP-system att välja mellan.

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar så hittar vi en lösning som passar just er verksamhet.