Villkor för data som skickas in via formulär

När du skickar in dina kontaktuppgifter via webbformulär, godkänner du att vi behandlar dessa uppgifter enligt nedan beskrivning.

Rillion sparar och hanterar de uppgifter du skickar in via webbformuläret. Kontaktuppgifter såsom namn, mailadress och telefonnummer kan komma att användas i marknadsföringssyfte samt för inbjudningar till event och aktiviteter som arrangeras av Rillion. Kontaktuppgifterna kommer inte att delas med tredje part utan ditt medgivande.

Kommunikationen sker huvudsakligen per e-post och du kan när som helst välja att avregistrera dig från framtida utskick/meddelanden. Det går också att på begäran få sina lämnade personuppgifter raderade från våra register. Det görs genom en skriftlig begäran till privacy@palettesoftware.com

Mer information om hur och varför Rillion hanterar personuppgifter finns i vår Integritetspolicy