AI inom fakturahantering

– se hur mycket du kan spara

Automatiserade processer inom leverantörsreskontra kan ge besparingar på tusentals arbetstimmar varje år. Med denna kalkylator kan du se den potentiella tidsbesparingen för din verksamhet. Lägg till det totala antalet leverantörsfakturor ni behandlar under ett år. Uppskatta hur många procent av dessa fakturor som är periodiska fakturor eller fakturor med underliggande inköpsorder (PO-fakturor). Resultatet ger dig ett estimat för antal sparade arbetstimmar.

Det ser bra ut!

AI och automatisering från Rillion skulle bespara er verksamhet massor av tid varje år:

Arbets- timmar
BraMycket braBästa utfall

Resultatet är en prognos över hur många arbetstimmar ni kan spara med Rillions system för elektronisk fakturahantering. Prognosen baseras på 30 års erfarenhet av att automatisera hanteringen av leverantörsfakturor hos våra kunder. Observera att det slutliga resultatet hos varje enskild kund kan variera – beroende på interna processer och andra faktorer som är okända för oss.

Kontakta oss om ni vill veta mer!